Spring naar content

Vereniging Homeopathie steunt onderzoek naar effect cursus homeopathie voor veehouders

Vereniging Homeopathie steunt onderzoek naar effect cursus homeopathie voor veehouders

29/10/2019

Onderzoek bij biggenWetenschappelijk onderzoek in de homeopathie is belangrijk. Om die reden geeft de Vereniging Homeopathie dan ook regelmatig financiële steun aan onderzoeksprojecten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een recent afgerond afstudeeronderzoek van Hester Lau, student aan de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden. Zij onderzocht het effect van homeopathische behandeling op de gezondheid van dieren bij veehouders die een cursus homeopathie hebben gevolgd.

Tekst: Lilian Peters

Introductiecursus

Sinds 2001 geeft homeopathisch dierenarts Liesbeth Ellinger introductiecursussen homeopathie aan veehouders. Inmiddels hebben zo’n vijfhonderd veehouders deze cursus gevolgd. In de cursus komen de basisbeginselen van de homeopathie aan bod en met de lesstof kunnen de cursisten aan de slag met de behandeling van hun eigen vee.

Gezondheidsonderzoek

In 2018 startte Hester Lau haar onderzoek naar het effect van deze cursus op de gezondheid van het vee van de deelnemers. Aan het onderzoek deden negen bedrijven mee; zeven veehouders hadden de cursus gevolgd, twee bedrijven fungeerden als controlegroep. In het onderzoek keek Hester naar diergezondheidkenmerken die een indicatie vormen voor uiergezondheid, vruchtbaarheid en gezondheid van het jongvee. Daarnaast heeft zij het antibioticagebruik, de dierenartskosten en de verschillende gezondheidsstatussen van de bedrijven in beeld gebracht over twee verschillende jaren. Ook hield ze interviews met de cursisten over hun ervaringen met homeopathie op hun bedrijf.

Dierenartskosten

Het onderzoek leverde geen hard wetenschappelijk bewijs op voor een positief effect van homeopathie op de diergezondheidkenmerken. Ook de dierenartskosten bij de onderzochte bedrijven gaven een wisselend beeld. Bij een aantal bedrijven was sprake van een stijging van deze kosten, die verklaard zou kunnen worden uit specifieke gezondheidsproblemen (uitbraken) op hun bedrijf gedurende de onderzoeksperiode. Bij twee bedrijven, die geen bijzonderheden hadden gehad op het gebied van diergezondheid, daalden zowel de dierenartskosten als het antibioticagebruik fors.

Cursisten enthousiast over homeopathie

Uit de interviews met de cursisten komt een positieve houding naar voren. De cursisten zijn enthousiast over en overtuigd van de werkzaamheid van homeopathie. Wel geven zij aan dat een homeopathische behandeling in vergelijking met een reguliere behandeling meer tijd kost. En dat het niet altijd even gemakkelijk is om het werkzame middel te vinden. Wanneer zij erin slagen om het juiste middel te geven, zien zij de gezondheid van hun zieke dieren snel verbeteren, is hun ervaring. Soms sneller dan bij een regulier geneesmiddel.

Anders kijken

Ook geven de veehouders aan dat zij door de homeopathie op een heel andere manier naar hun veestapel zijn gaan kijken. Zij zien hun dieren nu veel meer als individu met specifieke kenmerken en gedragingen. De diergezondheid is in de ogen van de meeste cursisten niet veranderd sinds het gebruik van homeopathie. Wel is de manier van behandelen veranderd. In plaats van het oplossen van klachten door middel van reguliere medicatie, kiezen deze veehouders nu vaak eerst voor homeopathie.

 

Word lid

 

Dieren  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.