Links voor homeopathie

Hieronder vindt u de belangrijkste links met betrekking tot homeopathie en andere complementaire geneeswijzen.

Behandelaars

Acupunctuur, Vereniging Nederlandse Artsen (NAAV) >

Acupunctuur, Nederlandse Vereniging voor (NVA) >

Alternatieve Genezers, Nederlandse Orde van (NOAG) >

Antroposofische artsen, Nederlandse Vereniging van (NVAA) >

Antroposofische Zorgaanbieders, Nederlandse Vereniging van (NVAZ) >

Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) >

CAM artsen, Complementary Alternative Medicine >

Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) >

Dierenartsen, Vereniging Complementair werkende (VCWD) >

Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) >

Homeopaten Zonder Grenzen (HZG) >

Klassiek Homeopaten voor Dieren, Beroepsvereniging (BKHD) >

Klassiek Homeopaten, Nederlandse Organisatie van (NOKH) >

Klassiek Homeopaten, Nederlandse Vereniging van (NVKH) >

Natuurgeneeskundig Therapeuten, Vereniging van (VNT) >

Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (NWP) >

Stichting Hahnemann Homeopathie (SHH) >

Tandheelkunde, Ned. Ver. tot bevordering van de Biologische (NVBT) >

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) >

Verloskunde en Homeopathie, Vereniging (VV&H) >

Algemeen

Alternatieve Geneeswijzen, Infolijn >

Antroposana, antroposofische gezondheidszorg >

BetrouwbareBron, over ziekten en klachten >

Bewustbiologisch >

Boekhandel Merlijn, met veel boeken over homeopathie >

Homeopathie.nl >

Homeopathielijn, stel uw vraag aan een gekwalificeerde homeopaat>

Hortus Alkmaar >

Kies beter (overheidsinformatie over zorg, aandoeningen en behandelingen >

Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Stichting (SKGZ)>

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) >

Klachtencommissie artsen niet-conventionele geneeskunde (SGCIG) >

Klassieke homeopathie (SHH) >

Klassieke homeopathie netwerk >

Patiëntenfederatie Nederland >

Platform Integrale Gezondheidszorg >

Stichting Natuurlijk Welzijn >

Zelfzorg.nl, alles over ziekte, klachten en zelfzorgmiddelen >

Zorgbelang, behartigt de belangen van zorgvragers, zet zich in voor kwaliteit >

Zorgwijzer, informatie voor mensen met een chronische ziekte of handicap >

Buitenlandse websites

British Homeopathic Association (BHA) >

Eurocam, overkoepelende organisatie van Europese Homeopathiepatiëntenverenigingen >

European Central Council of Homeopaths (ECCH) >

European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products (ECHAMP) >

European Committee for Homeopathy, vertegenwoordiging van Europese Homeopathische Artsen (ECH) >

European Federation of Homeopathic Patients’ Associations (EFHPA) >

Homeopathic Educational Services >

HomeopathyPlus, Australische website over Homeopathie >

Hpathy.com, internationale portal over homeopathie >

International Council for Homeopathy (ICH) >

Internationale liga van homeopathisch artsen (LMHI) >

UK – Research Council for Complementary Medicine (RCCM) >

USA – National Centre for Homeopathy (NCH) >