Logo Vereniging Homeopathie

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, ook wel kortweg Vereniging Homeopathie genoemd, is er voor iedereen die geïnteresseerd is in homeopathie.

De vereniging is een onafhankelijke consumentenbelangenorganisatie die zich inspant voor een betere positie van de homeopathie in het huidige gezondheidsstelsel. Dit doen we door objectieve informatie te verstrekken over homeopathie, te investeren in wetenschappelijk onderzoek en in overleg te treden met overheid en verzekeraars.

De Vereniging Homeopathie Nederland werd in 1886 officieel erkend door koning Willem III en ontving in 1986 het predicaat ‘Koninklijk’.

Wil je je, samen met ons, inspannen voor een betere positie van homeopathie in Nederland? Word dan lid!  Meer informatie >

De Vereniging Homeopathie is lid van de EFHPA, de overkoepelende organisatie van Homeopathische patiëntenverenigingen in Europa.

Algemeen Bestuur

Mw M. Sweep, voorzitter
Dhr. M Bril, penningmeester
Dhr T. Elenbaas, bestuurslid
Dhr H. Spierenburg, bestuurslid

De bestuursleden zijn bereikbaar via bestuur@vereniginghomeopathie.nl.

Voor alle overige vragen en informatie kun je mailen naar info@vereniginghomeopathie.nl 
of bellen naar 020-617 83 08 (di-vr).

Overige gegevens

  • KvK ‘s Gravenhage nummer 40407429
  • IBAN rekening contributie:
    NL19 INGB 0000238783 t.n.v. Kon. Ver. Homeopathie te Amsterdam
  • IBAN rekening webshop/overige betalingen:
    NL31 RABO 0105871214 t.n.v. Kon. Ver. Homeopathie te Amsterdam
  • IBAN rekening giften:
    NL39 TRIO 0788 8631 85 t.n.v. Vereniging Homeopathie te Amsterdam