Dit is de privacyverklaring van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, gevestigd te Amsterdam aan de Teleportboulevard 110 (hierna: Vereniging Homeopathie).

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en relaties en zullen je persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beschermen.
Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in alle lidstaten van de EU geldt.

De Vereniging Homeopathie is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Indien je bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, zijn op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van je persoonsgegevens kan zonder je toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Vereniging Homeopathie. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Verwerking en vastlegging van persoonsgegevens

De Vereniging Homeopathie legt persoonsgegevens vast in de volgende situaties:

 • Lidmaatschap
  Bij het aangaan van een lidmaatschap legt de Vereniging Homeopathie persoonsgegevens vast in het ledenbestand (voorletters en achternaam, geslacht, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en eventueel het IBAN nummer). De vereniging gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening aan haar leden, waaronder de verzending van het Homeopathie Magazine, de toezending van de digitale nieuwsbrief en het in contact kunnen treden bij vragen over het lidmaatschap of de contributiebetaling. Deze gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server en zijn niet toegankelijk voor derden.
 • Nieuwsbrief
  Voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief wordt je naam en e-mail adres vastgelegd. Bovendien kun je vrijblijvend je adres en woonplaats invullen. Dit maakt het voor ons makkelijk om te zien of je al lid bent of niet. Je bent te allen tijde gerechtigd het toezenden van de nieuwsbrief op te zeggen. Dit kun je doen door in de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken, via onze website www.vereniginghomeopathie.nl of door een e-mail te sturen aan info@vereniginghomeopathie.nl. Je gegevens worden dan uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd.
 • Webshop
  Bij het bestellen van een artikel in de webshop van de Vereniging Homeopathie worden gegevens opgeslagen (voor- en achternaam, geslacht, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) zonder dat een account hoeft worden aangemaakt. De vereniging gebruikt deze gegevens voor het kunnen toezenden van de bestelde artikelen en om contact op te nemen bij vragen over de bestelling of de betaling.
 • Winactie
  Als je reageert op een winactie, vragen wij om je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de prijs toe te kunnen sturen, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.
 • Aanvraag informatie
  Als je het door ons gratis aangeboden Homeopathiewijzer gidsje, het Homeopathie Magazine of andere gratis materialen aanvraagt, vragen wij om je voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om het gidsje te versturen. Met het aanvragen geef je tevens toestemming voor de toezending van onze digitale nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor te allen tijde afmelden. Gedurende sommige periodes vragen we ook om je telefoonnummer. Het kan zijn dat we je eenmalig telefonisch benaderen om je te informeren over de Vereniging Homeopathie.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. In een cookie zit informatie opgeslagen. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren.
 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
 • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op onze website?

 • Functionele cookies
  Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
 • Google Analytics cookies
  Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.  De Vereniging Homeopathie gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van je handelingen op de website.
  Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. Je IP adres wordt niet volledig opgeslagen en er wordt geen informatie met Google gedeeld.
 • Social media cookies
  Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met je gegevens doen.

Gebruik camera Homeopathiewijzer App

Bij gebruik van de Productscanner in de Homeopathiewijzer App geef je toestemming om de camera van je telefoon of mobiele apparaat te gebruiken. Deze wordt enkel gebruikt om de barcode te scannen om zo meer te weten te komen over een homeopathisch zelfzorgmiddel in de winkel.

Verstrekking gegevens aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het lidmaatschap dat wij met je sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Wij geven je naam, adres en lidmaatschapsnummer bijvoorbeeld door aan enkele organisaties om je in staat te stellen gebruik te maken van een ledenvoordeel.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Inzien, corrigeren of verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar de

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
Teleportboulevard 110
1043 EJ  Amsterdam
E-mail: 
info@vereniginghomeopathie.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging Homeopathie:

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
Teleportboulevard 110
1043 EJ  Amsterdam

Tel. 020-617 83 08
E-mail: 
info@vereniginghomeopathie.nl