Homeopathische behandelingen en homeopathische geneesmiddelen worden over het algemeen (gedeeltelijk) vanuit je aanvullende zorgverzekering vergoed. Dit is per zorgverzekeraar verschillend en is afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt afgesloten.

Voor een consult bij een arts voor homeopathie ontvang je van sommige aanvullende verzekeringen een hogere vergoeding dan bij een klassiek homeopaat. De reden hiervan ligt in het feit dat het tarief van een consult bij een arts voor homeopathie doorgaans hoger is dan bij een klassiek homeopaat.

Over het algemeen gelden de maximale vergoedingen voor alle alternatieve behandelingen samen. Een homeopathische behandeling komt niet ten laste van je eigen bijdrage.

De meeste zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat de behandelend homeopaat is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Aan de beroepsbeoefenaren die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld op het gebied van opleiding, beroepsethiek en praktijkvoering, die regelmatig getoetst worden. Bovendien hebben zij een nascholingsverplichting.

Wil je zeker weten of de consulten van de behandelaar die je bezoekt vergoed worden, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Overzicht vergoedingen homeopathie

Op de website Zorgwijzer.nl kun je zien in hoeverre homeopathische behandelingen en middelen door de verschillende zorgverzekeraars vergoed worden. Wij raden je aan om ook altijd contact met je eigen verzekeraar op te nemen over de vergoeding voor homeopathie.