Dossier mentale gezondheid

Als je mentaal gezond bent, geeft dat je kracht. Het ondersteunt je bij alles wat op je pad komt in het leven. Je mentaal gezond voelen, is belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Steeds vaker kampen mensen met mentale klachten. Scholieren en studenten hebben in groten getale last van angstgevoelens en depressie, meer dan een miljoen werknemers hebben burn-outklachten en steeds meer kinderen krijgen de diagnose ADHD. Dementie wordt wereldwijd beschouwd als de grootste uitdaging voor de gezondheidszorg in de 21e eeuw en veel ouderen voelen zich eenzaam en somber.

Veel mensen met mentale klachten weten de weg te vinden naar de homeopathische praktijk. Homeopathie is een holistische geneeskunde die de mens in zijn totaliteit als uitgangspunt heeft. Daarbij gaat men er in de homeopathie van uit dat ieder mens anders is en een individuele aanpak behoeft. Mede door deze persoonlijke benadering kan een homeopathische behandeling bij het complexe beeld van mentale klachten goede resultaten geven.

Op deze pagina vind je een overzicht van artikelen over mentale gezondheid en de rol die homeopathie daarbij kan spelen.

Observeren van de natuur maakt gelukkiger

Observeren van de natuur maakt gelukkiger

Een overzichtsstudie aan de Universiteit Twente laat zien dat deelnemers die 20 minuten per dag extra aandacht hebben voor de natuur in hun omgeving meer subjectief geluk ervaren en beter richting kunnen geven aan hun leven.
Lees verder
Calcarea carbonica menstype homeopathie

Calcarea carbonica – de parel in beslotenheid

De Calcarea carbonica mens is de betrouwbare werker die rustig en gestaag z'n ding doet en daarbij het vertrouwde pad bewandelt. Het zijn de stille krachten die gedijen bij een stabiele en vertrouwde omgeving.
Lees verder
Brugklaspuber

Homeopathie voor een brugklasser

Toen ik naar de brugklas van het vwo ging, zat ik niet lekker in mijn vel en voelde me best eenzaam. Ik piekerde en sliep minder goed. Toen stelde mijn moeder voor om naar de homeopaat te gaan.
Lees verder

Niet praten maar voelen

De jongen die tegenover me zit is zo’n vijf jaar geleden in het ziekenhuis beland met hevige pijn in zijn buik. Het bleek achteraf een abces te zijn, wat hem bijna fataal was.

Lees verder

Onderzoek naar vroege symptomen van Parkinson

Prof. Dr. Bas Bloem is hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud UMC en is wereldwijd de nummer 1 expert op het gebied van de hersenziekte Parkinson. Bas Bloem zet zich in voor het onderzoek naar vroege symptomen om daarmee progressie van de ziekte te vertragen en wellicht zelfs te voorkomen. Schokkend aantal mensen met Parkinson...
Lees verder

‘Mind over matter’

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat meditatie en andere vormen van mindfulness kunnen helpen bij het verminderen van stress, angst en depressie. Ook kan het helpen bij het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn.
Lees verder

Alles begint met een gedachte…

Gedachten overkomen je niet; daar ben je zelf bij! Op een tegenslag reageert de ene persoon met gedachten als: ‘zie je nou wel, dat overkomt me altijd, het lukt me toch niet’. De ander denkt: ‘ik zal dit probleem overwinnen’. Denk je dat het hen beide gaat lukken? Ik vermoed dat de eerste persoon het...
Lees verder
Beter met homeopathie

‘Bij toeval vond ik wat ik niet zocht!’

Sophia kwam met tinnitusklachten (oorsuizen) bij haar homeopaat. Het homeopathisch middel dat ze kreeg heeft van alles in gang gezet en hielp haar ook bij haar angsten.

Lees verder
Chronische ziekten, stress en darmflora

Chronische ziektes, stress en darmflora

Blijvende ziektes ontstaan in tegenstelling tot acute vaak zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding. Ze ontwikkelen zich meestal langzaam of vlammen met tussenpozen op, zoals migraine. Het verloop is door een verzwakte vitaliteit vaak minder heftig, en onbehandeld gaan ze niet vanzelf over. Door Jan Hoes Ontstaan van chronische ziektes Homeopaten zien chronische ziektes als een gevolg...
Lees verder
luchtverontreiniging

De verborgen impact: luchtverontreiniging en psychische klachten

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat blootstelling aan luchtverontreiniging een risicofactor kan zijn voor de ontwikkeling van depressie, angststoornissen en cognitieve problemen.

Lees verder