Homeopathie voor je (huis)dier

Homeopathie helpt niet alleen mensen, maar kan ook bij dieren uitstekende resultaten geven. Door een homeopathische behandeling wordt het zelfherstellend vermogen van het dier geprikkeld. Veel dieren genezen of hebben een betere kwaliteit van leven dankzij homeopathie. Een dier laat vaak heel direct zien waar het last van heeft, en zo is ook direct merkbaar of er na behandeling verbetering optreedt.

Chronische klachten bij dieren

Veel chronische klachten bij dieren kunnen homeopathisch worden aangepakt. Klachten waarmee men bij een homeopathisch werkende dierenarts komt, zijn onder andere huid- of vachtproblemen als eczeem, blaasproblemen, luchtwegaandoeningen, stress, maag-darmproblemen en problemen van het bewegingsapparaat.

Acute klachten bij dieren

Naast chronische klachten kunnen ook acute klachten behandeld worden met homeopathie. Acute kwalen die veel aan homeopathisch werkende dierenarts worden voorgelegd zijn bijvoorbeeld:

  • shock na een aanrijding
  • een kat die uit een boom gevallen is
  • een konijn met hoge koorts
  • een paard dat een koliekaanval heeft
  • een pup met acute diarree
  • etc.

Het homeopathisch consult

Het homeopathisch behandelen van dieren heeft alleen effect er een goed samenspel is tussen het dier, de eigenaar en de homeopaat. Daarom is het eerste consult heel belangrijk. Tijdens dit consult wordt uitgebreid naar de klacht gevraagd. Het is van belang te weten wanneer deze voor het eerst is opgetreden, hoe de klacht zich uit, hoelang de klacht al bestaat en wat er in het voortraject eventueel al aan is gedaan. Maar minstens zo belangrijk zijn de vragen over het dier zelf en zijn leefomgeving, zijn gewoontes en reacties: hoe is het eetgedrag, het slaapgedrag, de omgang met huisgenoten en andere dieren, de wijze van reageren bij onweer, als het dier alleen gelaten wordt of bij de komst van bezoekers?

Ten slotte wordt de eigenaar gevraagd te beschrijven hoe hij zelf zijn dier ervaart. De wijze waarop dit gebeurt, geeft tegelijk een goede indicatie over de band tussen dier en eigenaar. Is de eigenaar vrij nuchter of juist snel overbezorgd? Krijgt het dier vrijheid of wordt het constant onder appel gehouden? En hoe gedraagt het dier zich tegenover de eigenaar: afhankelijk en steeds steun zoekend? Of juist afstandelijk en op zichzelf? Of is het een volwaardig maatje?

Na zo’n uitgebreid consult is er een goed beeld ontstaan van de klacht, zijn er voldoende specifieke kenmerken van het dier bekend en is duidelijk hoe de relatie tussen dier en eigenaar is. Aan de hand van deze informatie wordt een passend homeopathisch middel uitgekozen en kan de behandeling beginnen. Tijdens de behandeling moet nauwkeurig worden waargenomen welke veranderingen optreden, hoe onbetekenend die soms ook lijken.

Homeopathie in de veehouderij

Steeds vaker ontdekken veehouders de voordelen van homeopathie. Zeker met het oog op de toenemende antibioticaresistentie is homeopathie een veilig alternatief voor antibioticagebruik bij dieren.

Het is een fantastische ontwikkeling dat steeds meer conventionele en biologische boeren overstappen op het gebruik van homeopathie voor hun kuddes koeien, schapen, geiten, varkens en kippen, en de resultaten zijn verbluffend. In een in 2010 gehouden gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek  van de Wageningen University werd homeopathie met succes ingezet als alternatief voor antibiotica bij E.Coli-diarree bij pasgeboren biggen. De homeopathisch behandelde biggen herstelden aanzienlijk sneller. Bovendien kregen zij minder vaak diarree dan de regulier behandelde biggen.

Behandelaars

Homeopathisch-werkende dierenartsen zijn regulier opgeleid en aanvullend geschoold in de homeopathie. Zij zijn aangesloten bij de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (voor adressen zie de VCwD)  of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (voor adressen zie de KNMvD).

De Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren is een vereniging die staat voor homeopathische geneeskunde die uitgeoefend wordt door goed geschoolde en door de vereniging geregistreerde therapeuten, oftewel klassiek homeopaten voor dieren.  Voor adressen zie de BKHD.

Ook de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren is een beroepsvereniging voor therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg voor dieren. Voor adressen zie de BCND.