Spring naar content

ANBI

ANBI

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel ontvangen kan worden.

 

Contactgegevens

Teleportboulevard 110
1043EJ Amsterdam
Tel: 020-6178308
Email: info@vereniginghomeopathie.nl

 

Bestuursleden

Mw M. Sweep, voorzitter
Dhr. M Bril, penningmeester
Mw. W. Steevels, bestuurslid
Dhr T. Elenbaas, bestuurslid

 

Beleidsplan

De Vereniging Homeopathie zet zich in voor een goede informatievoorziening en toegankelijkheid van homeopathie in Nederland. Zij geeft hiervoor een aantal media uit, zoals website, magazine en nieuwsbrief.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen buiten reis- en verblijfkosten geen vergoeding.

 

Doelstelling

Homeopathie toegankelijk maken voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

  • Informatieverstrekking via de website, nieuwsbrieven, het Homeopathie Magazine, Facebook, Instagram en Youtube.
  • Deelname aan consumentenbeurzen.
  • Het organiseren van ledenbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld wandelingen of lezingen.
  • Het plaatsen van advertenties om nieuwe leden te werven.

 

Financiële verantwoording

De inkomsten en uitgaven van de Vereniging zijn in evenwicht. Er is geen winstoogmerk. Er is een bescheiden eigen vermogen waarmee eventuele financiële risico’s kunnen worden ondervangen.

Balans en staat van baten en lasten 2022 >

 

Overige informatie

 

RSIN / Fiscaal nummer: 6648861

Inschrijving Kamer van Koophandel: 40407429

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.