Gift en nalatenschap

Dank je wel dat je ons wilt steunen! De Vereniging Homeopathie heeft mensen zoals jij heel hard nodig.

Je helpt ons om onze belangrijk taak te volbrengen: zorgen dat homeopathie beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen die gebruik wil maken van natuurlijke gezondheidzorg.

Maar wat gaan we met jouw donatie doen? Nou, het volgende:

 • Verdere uitbreiding van de informatieverstrekking over homeopathie.
 • Investeren in wetenschappelijk onderzoek.
 • Opleidingen in homeopathie ondersteunen.
 • Actief zijn in politieke lobby op landelijk en Europees niveau.
 • Zorgverzekeraars vragen om de vergoeding te verhogen.

Met jouw donatie draag je bij aan de realisatie van onze doelen om natuurlijke geneeswijze beschikbaar te houden.

Je kunt ons op verschillende manieren steunen:


Lid worden

Door regels verdwijnt homeopathie uit de winkels. De Vereniging Homeopathie doet er alles aan om de homeopathie een volwaardige plek in het Nederlandse gezondheidsstelsel te geven.

Help jij mee? Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!


Gift of donatie

Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer NL 39 TRIO 0788863185 ten name van Vereniging Homeopathie in Amsterdam, onder vermelding van ‘gift’.


Periodieke gift

Wist je dat jouw periodieke gift aan ons fiscaal aftrekbaar is? Onze vereniging heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status.

Met een periodieke gift steun je onze doelen voor minimaal vijf jaar en maak je gebruik van een belastingvoordeel.

De periodieke gift moet altijd worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst.

Wil je ook profiteren van dit belastingvoordeel? Vraag dan de Overeenkomst Periodieke Gift aan via 020-617 83 08 of info@vereniginghomeopathie.nl.

Je kunt de informatie, de voorwaarden en het formulier ook vinden op de website van de Belastingdienst.


De Vereniging Homeopathie opnemen in je testament

De Vereniging Homeopathie zet zich in voor een betere positie van homeopathie in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij hebben wij jouw steun heel hard nodig. Je kunt ons steunen middels een lidmaatschap, maar je kunt onze vereniging ook steunen met een schenking of een erfenis.

Nalatenschap en wet

Als iemand overlijdt zonder testament, dan bepaalt de wet (het erfrecht) hoe zijn nalatenschap wordt verdeeld. Volgens de wet kunnen alleen echtgenoten, geregistreerde partners en familieleden erven. Met een testament kunnen ook goede doelen of mensen die geen familie zijn in de erfenis delen.

Testament

Een testament kan alleen worden opgemaakt door een notaris. Als je zelf jouw wensen op papier zet in een codicil, dan is dit niet voldoende.

Wanneer je de vereniging testamentair wil gedenken, kun je bijvoorbeeld de volgende formulering gebruiken:

‘Ik legateer aan de Koninklijke Vereniging ter bevordering der Homeopathie in Nederland, gevestigd te ’s-Gravenhage, de somma van…’ *

*Om moeilijkheden bij de uitvoering van de testamentaire wilsbeschikking te voorkomen, is het belangrijk om erop toe te zien dat de notaris de juiste formulering gebruikt en de juiste statutaire vestigingsplaats van de vereniging vermeldt: ’s-Gravenhage.

Erfstelling en legaat

Je kunt (een deel van) de toekomstige nalatenschap op twee manieren bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld De Vereniging Homeopathie.

 • Erfstelling
  Bij een erfstelling laat je in jouw testament vastleggen, dat de Vereniging Homeopathie erfgenaam van jouw nalatenschap wordt. Alleen of samen met anderen. Als er meerdere erfgenamen zijn, dan hoeven deze niet allemaal even veel te erven. Je bepaalt zelf op welk percentage van de nalatenschap een erfgenaam recht heeft.
 • Legaat
  Je kunt in het testament ook laten opnemen, dat de Vereniging Homeopathie uit de nalatenschap een legaat krijgt. Dit is een duidelijk omschreven bezit of geldbedrag. Je kunt bijvoorbeeld jouw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat voor de Vereniging Homeopathie bestemmen.

ANBI: Geen erfbelasting

De Vereniging Homeopathie is een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als erkend doel hoeft de Vereniging Homeopathie geen erfbelasting te betalen. Wat je de Vereniging nalaat, komt helemaal bij ons terecht. Er gaat niets naar de fiscus.

Bovendien zijn je giften  aan de Vereniging Homeopathie aftrekbaar bij je inkomstenbelasting, uiteraard wel binnen de daarvoor geldende regels.

Het RSIN / Fiscaal nummer van de Vereniging Homeopathie is: 6648861.