Behandelaars

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze voor mens en dier. Er zijn diverse artsen, specialisten en therapeuten waar je terecht kunt met klachten en ziekten:

Pulsatilla

Artsen voor homeopathie

Artsen voor homeopathie hebben de universitaire artsenstudie voltooid en daarna een aanvullende driejarige opleiding in de (klassieke) homeopathie gevolgd. Zij bieden naast homeopathie ook kennis en advies over reguliere behandelingen. Deze artsen zijn aangesloten bij de AVIG (Artsenvereniging Integrale Geneeskunde).

Klassiek homeopaten

Klassiek homeopaten (therapeuten) volgen een 5 à 6-jarige opleiding aan een door de beroepsgroep erkende school voor homeopathie. Zij beschikken over een gedegen medische basiskennis en zijn gespecialiseerd in de homeopathische geneeskunde. De klassiek homeopaten zijn doorgaans aangesloten bij een erkende beroepsvereniging zoals de NVKH, de NWP, de NOKH, de LVNT, de CAT, de VBAG, de NOAG en de FAGT.

Homeopathisch werkende dierenartsen

Homeopathisch werkende dierenartsen zijn regulier opgeleid en aanvullend geschoold in de homeopathie. Zij zijn verenigd in de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen, VCWD, of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, KNMvD.

Klassiek Homeopaten voor Dieren

Klassiek Homeopaten voor Dieren kunnen verenigd zijn in de Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren, BKHD, of de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren, BCND.

Biologische tandartsen

Biologische werkende tandartsen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde, NVBT, hebben een universitaire tandheelkundige opleiding met daarnaast een gerichte homeopathische en/of andere aanvullende opleiding. Voorop staat een behandeling met lichaamsvriendelijke materialen. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde additieve geneeswijzen zoals homeopathie, acupunctuur en neuraaltherapie.

Homeopathisch werkende verloskundigen

De Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VVENH) streeft naar integratie van homeopathie in de verloskunde. De aangesloten verloskundigen hebben een gespecialiseerde homeopathische opleiding.

In Nederland passen ruim 300 artsen homeopathie toe. Ongeveer 70 van hen zijn tevens huisarts of medisch specialist. De andere 230 hebben zich volledig toegelegd op de homeopathie. Naast de artsen voor homeopathie telt ons land ruim 700 klassiek homeopaten.


Arts voor homeopathie of klassiek homeopaat?

Indien je een homeopathisch consult overweegt is het goed om even stil te staan bij de vraag of je een arts voor homeopathie of een klassiek homeopaat wilt raadplegen.

Homeopathie korrels

Zowel artsen voor homeopathie als klassiek homeopaten hebben een opleiding in de klassieke homeopathie gevolgd. Een belangrijk verschil is dat artsen in alle gevallen kunnen beoordelen of de keuze voor een complementaire behandeling verantwoord is, omdat alleen zij opgeleid en bevoegd zijn om een medische diagnose te stellen en kunnen beoordelen welke behandeling (complementair of regulier, of een combinatie daarvan) het meest zinvol is om in te zetten.

Artsen die lid zijn van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) hebben de universitaire opleiding geneeskunde voltooid. Vaak hebben ze een periode ook als regulier arts gewerkt. Alle leden van de AVIG hebben een vervolgopleiding in de klassieke homeopathie afgerond. Dit is een driejarige parttime opleiding, waarin ook stageperioden zijn ingebouwd.

Een klassiek homeopaat heeft meestal geen medische opleiding gevolgd aan de universiteit en is dus geen arts, maar een therapeut. Wel beschikt elke klassiek homeopaat over medische kennis, opgedaan aan een van de beroepsopleidingen klassieke homeopathie. Deze parttime opleidingen duren vijf tot zes jaar.

De kosten van een consult bij arts voor homeopathie zijn doorgaans hoger dan bij een klassiek homeopaat. Bij sommige (hogere) aanvullende verzekeringen krijg je echter een hoger bedrag vergoed.

Wil je weten wat homeopathie voor jou kan betekenen?