Het lidmaatschap bij de Vereniging Homeopathie loopt altijd van 1 januari tot 31 december.

Wil je je lidmaatschap beëindigen, dan dient je opzegging  vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar door het secretariaat van de Vereniging Homeopathie te zijn ontvangen.

Opzeggen kan per e-mail via info@vereniginghomeopathie.nl of telefonisch via 020-617 83 08.