Klachtenregeling

Tijdens een consult of gedurende een behandeling door je homeopathisch behandelaar kunnen soms misverstanden ontstaan. Je voelt je niet correct behandeld of bent ontevreden.

Het is natuurlijk het beste dat je dit direct bespreekt met je behandelaar en samen naar een oplossing zoekt. Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan.

Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging van je behandelaar. In principe hebben alle erkende beroepsverenigingen een klachtenregeling waarin duidelijk beschreven staat welke stappen je kunt nemen.

Arts voor homeopathie

Heb je een geschil met een behandelend arts voor homeopathie en kom je er samen niet uit dan kunt je bellen naar het secretariaat van de AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) om nog andere opties te bespreken: 06-14805117 of  mailen naar info@avig.nl.

De AVIG is aangesloten bij de landelijke Geschilleninstantie: Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde. Dit is een onafhankelijke stichting met als doel het faciliteren en in stand houden van een onafhankelijke klachtrechtinstantie voor (tand)artsenverenigingen op het gebied der complementaire/integrale geneeskunde (voorheen bekend onder de naam Stichting Klachtrecht AAG).

Mocht je een klacht hebben over een arts voor homeopathie, dan kun je deze schriftelijk en kosteloos indienen bij SGCIG. In eerste instantie zal een bemiddelingspoging worden ondernomen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of wil je geen bemiddeling, dan zal de klacht in behandeling worden genomen door de klachtencommissie.

Omdat artsen staan ingeschreven in het zogenaamde ‘BIG-register’, kan een klacht over een arts voor homeopathie ook worden ingediend bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Het college beoordeelt dan of een fout is gemaakt.

Klassiek homeopaat

Is je behandelaar klassiek homeopaat, dan is hij of zij hoogstwaarschijnlijk aangesloten bij één van de volgende beroepsverenigingen. Zij hebben alle een eigen klachtenregeling en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Is er sprake van een tuchtwaardige klacht, dan zal een onafhankelijk tuchtcollege worden ingeschakeld.

NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten)

NWP (Beroepsvereniging voor Natuurkundig Werkende Professionals) 

NOKH (Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten)

LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten)

CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten)

VBAG (Vereniging tot Bevordering tot Alternatieve Geneeswijze)

NOAG (Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers)

FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten)