Homeopathie is een prachtige geneeskunde waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. In de homeopathische geneeskunde gaat men uit van het similia principe. Dat houdt in: het gelijke met het gelijkende genezen. Een mens of dier kan dus van een aandoening of ziekte worden genezen door het toedienen van een homeopathisch geneesmiddel, dat bij een gezond mens of dier dezelfde symptomen oproept als de betreffende aandoening of ziekte.

Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische geneesmiddelen actief zijn en dat een homeopathische behandeling een genezend effect kan hebben.

Bij de homeopathische behandeling van ziekte(s) wordt niet alleen naar de klacht, maar naar de hele mens gekeken (holistische geneeswijze).

Zowel artsen voor homeopathie als klassiek homeopaten hebben een opleiding in de klassieke homeopathie gevolgd. Een belangrijk verschil is dat artsen de universitaire opleiding geneeskunde hebben voltooid. In alle gevallen kunnen zij beoordelen of de keuze voor een complementaire behandeling verantwoord is, omdat alleen zij opgeleid en bevoegd zijn om een medische diagnose te stellen en kunnen beoordelen welke behandeling (complementair of ‘regulier’) het meest zinvol is om in te zetten.

Een klassiek homeopaat is evenals een arts voor homeopathie opgeleid om een homeopathische diagnose te stellen en patiënten op grond daarvan te behandelen. De klassiek homeopaat heeft medische kennis opgedaan aan één van de beroepsopleidingen klassieke homeopathie. Deze parttime opleidingen duren vijf tot zes jaar.

Tarieven Arts voor homeopathie

De consultprijzen zijn bij iedere arts voor homeopathie verschillend. Een eerste consult varieert ongeveer van € 120,- tot € 165,-. Het vervolgconsult ligt meestal tussen de € 60,- tot € 85,- (inclusief 21% BTW). Een consult bij een arts voor homeopathie is doorgaans duurder dan bij een klassiek homeopaat. Bij enkele (hogere) aanvullende verzekeringen krijg je een hoger bedrag vergoed. Ook de ‘op recept’ voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen worden over het algemeen uit de aanvullende verzekering vergoed.

Tarieven Klassiek homeopaat

De consultprijzen zijn bij iedere klassiek homeopaat verschillend. Een eerste consult kost meestal tussen de € 75,- en € 110,-. De vervolgconsulten tussen de € 55,- en € 80,-. (inclusief 21% BTW). Het homeopathisch middel is bij de consultprijs inbegrepen.

Nee, voor een bezoek aan een arts voor homeopathie of klassiek homeopaat is geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt zó een afspraak maken.

Je kunt altijd je (huis)arts informeren dat je ook homeopathisch behandeld wordt. Hoewel nog niet alle (huis)artsen hiervoor openstaan, raken steeds meer artsen bekend met de vele mogelijkheden van homeopathie. Een groeiend aantal artsen werkt naast de reguliere geneeskunde als homeopathisch of complementair arts.

Ook wanneer je (huis)arts geen voorstander van alternatieve geneeswijzen is, is het altijd verstandig om open te zijn over je zorgkeuzes. Je bent immers baas over eigen lichaam.

Tijdens een consult kijkt een homeopathisch behandelaar niet alleen naar de klacht waarvoor je komt, maar naar jou als mens in zijn geheel (lichaam en geest). Daarom duurt een eerste consult langer dan een consult bij een huisarts of specialist. Zo’n eerste consult kan al gauw 1 à 2 uur duren. Deze tijd is nodig om een compleet beeld te krijgen van je gezondheidstoestand en persoon. Een eventueel vervolgconsult zal aanzienlijk korter duren.

Tijdens dit eerste consult zal de behandelaar uitgebreid vragen naar:

  • Symptomen die direct met je klacht of ziekte te maken hebben;
  • Symptomen die typisch zijn voor je reactie op de klacht of ziekte;
  • Persoonlijke kenmerken en eigenschappen die niet direct met de klacht of ziekte te maken hebben, maar wel belangrijk zijn bij het bepalen van het juiste middel.

Veel mensen ervaren een homeopathisch consult als een ‘warm bad’. Daar waar een huisarts slechts tien minuten reserveert voor een consult, heeft men bij een homeopathisch behandelaar het gevoel dat er echt naar hen wordt geluisterd, en dat er ook veel aandacht is voor de geestelijke gesteldheid van de patiënt.

Homeopathische behandelingen en homeopathische geneesmiddelen worden over het algemeen (gedeeltelijk) vanuit je aanvullende zorgverzekering vergoed. Dit is per zorgverzekeraar verschillend en is afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt afgesloten. Een homeopathische behandeling komt niet ten laste van je eigen bijdrage.

De meeste zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat de homeopathisch behandelaar is aangesloten bij een officieel erkende beroepsvereniging zoals bijvoorbeeld de AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde), NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) of NWP (Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de Natuurlijke geneeskunst).

Voor de juiste vergoedingsbedragen en informatie over de aangesloten beroepsverenigingen kun je het beste je zorgverzekeraar raadplegen.

Het basismateriaal van homeopathische geneesmiddelen kan bestaan uit planten of stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben. Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. Uit het basismateriaal wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund en geschud.

Dit verdunnen en schudden gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-potenties). Achter de Latijnse naam van het geneesmiddel staat de verdunning, bijvoorbeeld Arnica D3.

Homeopathische geneesmiddelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven. Melksuikerkorrels (granuli) of melksuikertabletten worden daartoe in de gepotentieerde, geneeskrachtige vloeistof gedrenkt. Homeopathische druppels bevatten 50% alcohol en zijn minder geschikt voor inname door kinderen.

Homeopathische middelen zijn bij iedere reguliere apotheek te bestellen, maar je kunt ook terecht bij een homeopathische apotheek (bijvoorbeeld de Hahnemann Apotheek in Heiloo) of bij de reformzaak. Als je lid bent van de Vereniging Homeopathie hoef je bij de Hahnemann Apotheek geen verzendkosten te betalen. Lees meer >

Nee, dit is lang niet altijd het geval. Het komt voor dat na het innemen gedurende enkele uren tot dagen een korte verergering van de bestaande klachten optreedt, maar dit is niet per definitie noodzakelijk om te genezen. Bij een verergering van de klachten is het raadzaam om contact op te nemen met je behandelaar, omdat wellicht de dosering niet helemaal juist is afgestemd op de gevoeligheid van jou als patiënt.

Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed naast andere, reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van reguliere medicijnen te verminderen. Als de homeopathische middelen eenmaal aanslaan, kan het zijn dat het gebruik van reguliere medicijnen verminderd of zelfs gestopt kan worden. Doe dit echter altijd in overleg met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Het is van groot belang is dat je met je arts of klassiek homeopaat spreekt over je zorgprogramma en medicijngebruik, waardoor de behandelaar volledig op de hoogte is.

Vooral bij acute klachten kan een juist gekozen middel zeer snel (binnen enkele minuten tot enkele uren) werken. Indien een middel bij acute klachten geen verbetering geeft, is niet het juiste middel gekozen.

Bij chronische aandoeningen kan er met een passend middel ook vrij snel een gunstige reactie zijn, maar het kan ook zijn, dat pas na een aantal weken verbetering optreedt. Het totale genezingstraject duurt doorgaans beduidend langer dan bij een acute klacht. Dat kan variëren van enkele maanden tot jaren. Soms kan het even duren voordat het juiste middel gevonden is. Ook komt het voor dat gedurende het genezingsproces een of meerdere keren van middel moet worden gewisseld. Wel zul je merken dat je energieniveau geleidelijk verbetert en dat je meer in balans komt.

Over het algemeen geldt: Hoe langer de periode waarin de klachten zich hebben opgebouwd, hoe langer het duurt voordat de klachten verholpen zijn.

Homeopathische middelen worden via het mondslijmvlies opgenomen. De opname gebeurt optimaal als het mondslijmvlies schoon is. Daarom wordt aangeraden minimaal een kwartier voor en na het innemen niets te eten of te drinken en geen tanden te poetsen. De korrels leg je onder je tong en laat ze daar langzaam smelten. Je mag de korrels niet met de handen aanraken.

Hierover wordt in de homeopathie verschillend gedacht. Koffie, pepermunt en menthol kúnnen verstorend werken, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Aangeraden wordt om gedurende de gehele behandelperiode koffie, peperpunt en menthol zo min mogelijk te gebruiken om het geneesmiddel optimaal zijn werk te laten doen.

Dat betekent ook dat je beter geen tandpasta met menthol kunt gebruiken. Er zijn diverse tandpasta’s verkrijgbaar zonder menthol (o.a. Weleda, Elmex of Homeofresh).
Ook het gebruik van etherische olie zoals kamfer-, eucalyptus-, menthol-, rozemarijn- of pepermuntolie kun je gedurende de behandelperiode beter vermijden.

Ja, homeopathie kan bij dieren uitstekend worden toegepast. Veel klachten kunnen homeopathisch worden behandeld. Klachten waarmee men bij een homeopathisch-werkende dierenarts komt, zijn onder meer huidproblemen, blaasproblemen, maag-darmproblemen en problemen van het bewegingsapparaat. Ook acute klachten kunnen behandeld worden met homeopathie.

Ook in de veehouderij ontdekt men steeds meer voordelen van homeopathie, vooral nu de antibioticaresistentie een groeiend probleem vormt. Homeopathie biedt hiervoor uitstekende alternatieven.