Onderzoek: Homeopathie en slapeloosheid

Samenvatting

Wel willen maar niet kunnen slapen. Er zijn nogal wat mensen die vaak last hebben van slapeloosheid. Het is een bijzonder vervelende ervaring. Of u nu moeite heeft met inslapen of te vroeg wakker wordt en niet meer verder kan slapen: het berooft u van broodnodige energie. Als u over langere periodes moeilijk de slaap kan vatten spreekt met van chronische slapeloosheid of insomnie. Slaapmedicatie kan een korte termijn oplossing bieden, maar over het algemeen wordt langdurig gebruik van slaapmiddelen sterk afgeraden. Sufheid door het gebruik of het afhankelijk worden van deze middelen zijn klachten die dikwijls genoemd worden. Toch heeft u een oplossing nodig. Misschien zijn er alternatieven voor u om lekker te kunnen slapen.

Uit onderzoek van de Universiteit van Durban uit Zuid Afrika blijkt dat mensen met insomnie, die met klassieke homeopathie worden behandeld aanzienlijk beter gaan slapen (Naude, Stephanie Couchman, & Maharaj, 2010 [3]).

Inleiding

Het doel van het onderzoek was de werking van het homeopathische similimum (dat is het middel wat het beste bij uw persoon en uw klachten past) bij chronische slapeloosheid vast te stellen.

Methode

Dertig deelnemers met chronische slapeloosheid werden voor het onderzoek geselecteerd en vervolgens willekeurig verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. De placebogroep ontving een inactief nepmiddel. Zowel de deelnemers als de beoordelaars wisten niet of iemand het nepmiddel of het homeopathische geneesmiddel had gekregen. De deelnemers in de homeopathiegroep kregen een klassiek homeopathische behandeling. (Dit is een behandeling waarbij het homeopathisch middel speciaal voor het kind wordt gekozen. Deze behandeling is dus geïndividualiseerd; ieder kind kan een ander middel krijgen, afgestemd op zijn of haar unieke persoon). Deelnemers hielden een slaapdagboek bij, om de veranderingen in slaap in kaart te brengen. Ook werd een vragenlijst gebruikt met elf vragen over hoe de slaap was verlopen.  Er werd ook gevraagd hoe het verloop van de slaap van invloed was geweest op iemand zijn persoonlijk functioneren. Bij aanvang van het onderzoek, bij het eerste en bij het tweede laatste consult werd de vragenlijst voorgelegd. De duur van het onderzoek was één maand.

Resultaten

Door de homeopathische behandeling was een aanzienlijke toename van de duur van de slaap gedurende het onderzoek te zien, in vergelijking met de placebo behandeling (zie grafiek 1 en 2). Op alle elf vragen van de vragenlijst was voor de behandelgroep een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van de placebogroep (zie voorbeeld grafiek 3).

Hoewel de placebogroep halverwege de studie ook verbetering liet zien, hield deze verbetering niet stand (zie onderste grafiek – de SII summary score.

Conclusie

Klassieke homeopathie is effectief in de behandeling van chronische slapeloosheid en is daarom een goede behandeloptie voor mensen met insomnie. Het sterke punt van deze studie is dat er werkelijk het specifieke effect van het homeopathische middel is gevonden omdat het hier om een gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek gaat (Dit is een  onderzoek waarbij deelnemers speciaal voor het onderzoek worden  geselecteerd en vervolgens willekeurig verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. Daarnaast weten zowel de deelnemers als de behandelaren niet of iemand nu een nepmiddel krijgt of het echte middel). Het zwakkere punt van deze studie is de kleine onderzoeksgroep.

Lees hier het gehele onderzoek

Naude 2010 (pdf)

Maharaj 2005 (pdf)

Verder  onderzoek naar homeopathie bij slapeloosheid:

Er is meer onderzoek waaruit blijkt dat homeopathie bij slaapproblemen kan helpen. Polysomnografie (PSG) is een slaaponderzoek waarbij verschillende slaapmetingen tijdens de slaap van de patiënt afgenomen worden. Het resultaat wordt een polysomnogram genoemd. Deze test, die meestal gedurende de nacht in een ziekenhuis uitgevoerd wordt, is de standaardtest om de kwaliteit van de slaap en de verschillende slaapstadia te beoordelen. Homeopathie liet verbeteringen zien op een polysomnogram bij 54 studenten. Studenten namen eerste een nepmiddel in. Vervolgens namen zij een homeopathisch middel in. Deelnemers sliepen langer en de REM slaap ( Tijdens de REM-slaap is de elektrische activiteit in de hersenen ongewoon hoog en lijkt enigszins op die tijdens de waaktoestand. Ongeveer 4 keer per nacht maken we een korte REM slaap door). verbeterde bij inname van het homeopathisch middel, in vergelijking met het nepmiddel (Bell et al., 2011 [1]). Veel van het onderzoek wat is uitgevoerd zijn zogenaamde cases (Een case beschrijving is een nauwkeurige beschrijving van het herstel van 1 persoon): er zijn 2600 cases met chronische slapeloosheid beschreven in de homeopathie tot nu toe. Deze cases zijn nog niet meegenomen in een analyse (Cooper & Relton, 2010 [2]).

Bronnen

[1] Bell, I. R., Howerter, A., Jackson, N., Aickin, M., Baldwin, C. M., & Bootzin, R. R. (2011). Effects of homeopathic medicines on polysomnographic sleep of young adults with histories of coffee-related insomnia. Sleep medicine, 12(5), 505-511. http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/227/CN-00813227/frame.html doi:10.1016/j.sleep.2010.03.013

[2] Cooper, Katy L., & Relton, Clare. (2010). Homeopathy for insomnia: A systematic review of research evidence. Sleep Medicine Reviews, 14(5), 329-337. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.smrv.2009.11.005

[3] Naude, D. F., Stephanie Couchman, I. M., & Maharaj, A. (2010). Chronic primary insomnia: efficacy of homeopathic simillimum. Homeopathy, 99(1), 63-68. doi: 10.1016/j.homp.2009.11.001