Onderzoek: Homeopathie bij kinderen met oorontsteking

Onderzoek - Homeopathie bij kinderen met oorontstekingSamenvatting

Oorontsteking bij kinderen wordt soms behandeld met antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat ziekmakende bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Daarom zijn artsen terughoudend om antibiotica voor te schrijven. Hoe vaker u of uw kind antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. U en uw kind dragen ook nuttige bacteriën bij jullie. Nuttige bacteriën die u beiden helpen voedsel te verteren en de weerstand te versterken. Een ander nadeel van antibiotica is, dat deze ook nuttige bacteriën doden en zo bij antibioticagebruik jullie afweer kunnen verminderen.

Vanwege deze nadelen van antibiotica is het dus belangrijk voor de behandeling van uw kind met oorpijn te zoeken naar andere manieren om de oorontsteking te bestrijden. Daarom heeft de Duitse KNO-arts Dr. Friese van het Haunersches kinderziekenhuis in München onderzoek naar de werking van homeopathie bij acute (plotseling ontstane) oorontsteking gedaan. Resultaten van dit onderzoek pleiten voor het gebruik van homeopathie in de huisartspraktijk. Homeopathie bestrijdt oorontsteking net zo goed als antibiotica. De oorpijn neemt sneller af en de oorontstekingen komen veel minder vaak terug. Door homeopathie is beduidend minder (77%) antibiotica nodig om kinderen van hun oorpijn af te helpen (Friese, Kruse, Ludtke, & Moeller, 1997, [2].

Inleiding

Het doel van dit onderzoek was de werking van homeopathie te onderzoeken bij acute (plotseling ontstane) oorontsteking. Bij sommige kinderen komt oorontsteking steeds terug. Het tweede doel van het onderzoek was daarom te onderzoeken of homeopathie kon voorkomen dat de oorontsteking terugkwam. Om dit te kunnen onderzoeken werd een groep kinderen die behandeld werd met homeopathie (de homeopathiegroep A) vergeleken met een groep kinderen die werd behandeld met standaard zorg (de controlegroep B).

Methode

Vijf KNO artsen stelden hun praktijk open voor onderzoek: één homeopathisch werkend KNO arts en vier KNO artsen die standaard zorg geven. Kinderen in groep A ontvingen een klassiek homeopathische behandeling met één homeopathische remedie. (Dit is een behandeling waarbij het homeopathisch middel speciaal voor het kind wordt gekozen. Deze behandeling is dus geïndividualiseerd; ieder kind kan een ander middel krijgen, afgestemd op zijn of haar unieke persoon) . De remedies waren Aconitum, Apis mellifica, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Kalium bichromicum, Lachesis, Lycopodium, Mercurius solubilis, Okoubaka, Pulsatilla en Silicea. Groep B ontving de standaard behandeling. Deze bestond uit neusdruppels, antibiotica en/of koorts verlagende geneesmiddelen. Gemeten werd de duur van de pijn, duur van de koorts en het aantal keren dat de oorontsteking terugkwam in één  jaar. Er waren 103 kinderen in de homeopathiegroep A en 28 kinderen in de standaardzorg groep B. Het verschil in de grootte van de groepen ontstond omdat ouders gewoon de KNO arts van hun keuze bezochten. Ouders van kinderen werden dus niet verplicht hun kind of in groep A te laten behandelen of in groep B. De kinderen waren tussen de zes maanden en 11 jaar en werden gedurende een heel jaar gevolgd.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt oorpijn een dag sneller af te nemen in de homeopathiegroep A ten opzichte van de standaard zorg groep B. De oorpijn duurde in de homeopathiegroep A gemiddeld twee dagen, ten opzichte van drie dagen in de standaard zorg groep B. Bij 30.2% van de kinderen in de homeopathiegroep A was er drie uur na het starten van de therapie verbetering, ten opzichte van 11.5% in standaard zorg groep B. De gemiddelde duur van de behandeling in de homeopathiegroep A was 4 dagen, in de standaardzorg groep B  10 dagen. Zeventig procent van de kinderen, die homeopathisch werden behandeld hadden geen oorontsteking meer in het volgende jaar. Dertig procent  van de kinderen had een maximum van drie oorontstekingen het volgende jaar. 56.5 % Van de kinderen in de standaard zorg groep had geen oorontsteking meer in het volgende jaar en 43.5 % had een maximum van zes oorontstekingen het volgende jaar. In de homeopathiegroep A hadden uiteindelijk maar 5 van de 103 kinderen antibiotica nodig.

Groep A  homeopathie Groep B  standaard zorg
Duur van de oorpijn Twee dagen Drie dagen
Percentage kinderen dat zich drie  uur na de behandeling al beter voelde 30.2% 11.5%
Percentage kinderen dat 1 jaar geen oorontsteking meer had 70.7% 56.5%
Terugkerende oorontstekingen
Volgende jaar
29.3%
maximum van drieoorontstekingen
43.5 %
maximum van zesoorontstekingen
Duur van de behandeling 4 dagen 10 dagen
Percentage antibioticagebruik 5% 82%

Conclusie

De onderzoekers concluderen, dat klassieke homeopathie eerste keuze zou moeten zijn in de behandeling van acute oorontsteking.  Doordat homeopathie sneller werkt en meer kinderen oorpijn-vrij blijven na de behandeling. Daarnaast werd er door homeopathie beduidend minder vaak (77%) antibiotica voorgeschreven.

Het sterke punt van deze studie is dat het echt de situatie onderzoekt zoals we die in de dagelijkse praktijk zien bij KNO artsen. Het zwakkere punt van de studie is dat ouders zelf konden kiezen welke vorm van zorg hun kind ontving. De waarde van onderzoek wordt hoger geacht als er sprake is van willekeurige toewijzing van de behandeling.

Lees hier het gehele onderzoek

Friese 1997 (pdf)

Verder onderzoek naar homeopathie bij kinderen met oorontsteking

Er is veel meer onderzoek uitgevoerd naar oorontsteking bij kinderen, waar de werkzaamheid van klassieke homeopathie werd aangetoond. De Zwitserse kinderarts Dr. Frei behandelde 230 kinderen met acute oorpijn homeopathisch en keek hoeveel kinderen er 12 uur na inname van het middel nog pijn hadden. Uit zijn onderzoek blijkt dat homeopathie bijna twee en een half keer zo snel te werkt dan een placebo (een nepmiddel) (Frei & Thurneysen, 2001, [1]). Indiaas onderzoek uit 2012 onder 80 jonge kinderen herhaald het onderzoek van Dr. Friese op een betere manier. Ook in dit onderzoek bleek homeopathie sneller te werken. Er werd 97,5% minder antibiotica voorgeschreven in de homeopathiegroep. De behandeling met homeopathie was bovendien 14% goedkoper (Sinha et al., 2012, [3]).

Bronnen:

[1] Frei, H., & Thurneysen, A. (2001). Homeopathy in acute otitis media in children: treatment effect or spontaneous resolution? British homoeopathic journal, 90(4), 180-182.http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/640/CN-00418640/frame.html

[2] Friese, K. H., Kruse, S., Ludtke, R., & Moeller, H. (1997). The homoeopathic treatment of otitis media in children–comparisons with conventional therapy. Int J Clin Pharmacol Ther, 35(7), 296-301.

[3] Sinha, M. N., Siddiqui, V. A., Nayak, C., Singh, Vikram, Dixit, Rupali, Dewan, Deepti, & Mishra, Alok. (2012). Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopathy, 101(1), 5-12. doi: 10.1016/j.homp.2011.08.003