Onderzoek: Arnica bij knieoperaties

Homeopathie bij Knieoperatie Arnica montana

Wat is het effect van het homeopathisch middel Arnica montana op postoperatieve zwelling en pijn na een kijkoperatie (arthroscopie), kunstknieoperatie of een operatieve constructie van de kniebanden? Niveau van bewijs: I.

Onderzoeksmethode

Drie dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, met elkaar samenhangende klinische studies werden uitgevoerd. Voor de operatie werd eenmalig vijf korrels Arnica in een D30-verdunning toegediend. Na de operatie werd driemaal vijf korrels Arnica D30 per dag of placebo gegeven.

Belangrijkste resultaten

In totaal namen 227 patiënten deel in de kijkoperatiestudie, 35 in de kunstknieoperatiestudie en 57 in de kniebandoperatiestudie. De postoperatieve zwelling van de knie tussen de homeopathiegroep en de placebogroep was significant gelijk in de kijkoperatie- en kunstknieoperatiestudie, maar vertoonde een trend naar een gunstig effect in de homeopathiegroep. Een significante vermindering van zwelling werd echter wel gevonden in de kniebandoperatiestudie.

Conclusies en aanbeveling

In alle drie de studies vertoonden patiënten die homeopathische Arnica kregen een trend naar minder postoperatieve zwelling in vergelijking met patiënten die placebo kregen. Een significant verschil ten gunste van homeopathische Arnica werd gevonden in de kniebandoperatiestudie.

Bronnen

Brinkhaus B, Wilkens JM, Lüdtke R, et al. Homeopathic arnica therapy in patients receiving knee surgery: Results of three randomized double-blind trials. Complementary Therapies in Medicine, 2006; 14: 237-246.

Fischer, P. Scientific evidence and Homeopathy. 2018 – PDF.

Niveau van bewijs: I

Voor het gebruik van een homeopathische verdunning van het kruid Arnica montana bij knieoperaties is er wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie op niveau I. Om in aanmerking te komen voor dit hoogste niveau I, moet bewijs berusten op een review van twee of meer studies van goede kwaliteit. Dit zijn placebo-gecontroleerde studies, soms aangevuld met gerandomiseerde comparative effectiveness studies. Uit de studie die hier wordt aangehaald (Brinkhaus 2006), blijkt de werking van Arnica bij knieoperaties (Fischer 2018).