Onderzoek: Homeopathie ter voorkoming van postpartumbloedingen

Onderzoek: Homeopathie ter voorkoming van postpartumbloedingen

We bespreken een kleinschalige pilotstudie bij postpartumbloedingen (Oberbaum 2005). Deze biedt initiële aanwijzingen voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij bloedingen kort na de bevalling. Niveau van bewijs: II-III. Onderzoeksvraag Wat is het effect van homeopathische verdunningen van Arnica montana en Bellis perennis op het bloedverlies na de bevalling? Onderzoeksmethode In een gerandomiseerde, dubbelblinde,…