Onderzoek: Homeopathie bij sepsis

Onderzoek: Homeopathie bij sepsis

We bespreken een studie over homeopathie bij sepsis (Frass 2005). Deze studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij bloedvergiftiging (sepsis). Niveau van bewijs: II. Onderzoeksvraag Is homeopathie in staat om de uitkomst op lange termijn te beïnvloeden bij patiënten die lijden aan ernstige sepsis? Onderzoeksmethode In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werden…