Bedplassen

Bedplassen

Bedplassen is met name voor kinderen boven de 6 jaar een probleem, en kan een enorme inbreuk maken op het zelfvertrouwen. Een oorzaak kan zijn dat de zenuwen en spieren die de blaasfunctie beheersen nog onvolgroeid zijn. Ook kan erfelijkheid een