Neurotransmitters, wat zijn het?

Zonder dat we erbij stilstaan vindt er in ons lichaam voortdurend communicatie plaats tussen onze hersenen en onze organen. Hoe gaat deze communicatie eigenlijk in zijn werk en welke lichaamsfuncties zijn erbij betrokken?

Bij de communicatie tussen hersenen en organen speelt het zenuwstelsel een cruciale rol. Binnen het zenuwstelsel onderscheiden we het centrale en het perifere deel. Het centrale deel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg, onder het perifere deel vallen alle zenuwcellen die zich daarbuiten bevinden. Voor het overbrengen van informatie langs de zenuwbanen zijn neurotransmitters nodig.

Chemische stofjes

Neurotransmitters zijn chemische stofjes in ons lichaam die de overdracht van impulsen via de zenuwbanen mogelijk maken. Ze worden door de zenuwcellen geproduceerd en vrijgemaakt in de synaptische spleet, de ruimte tussen twee zenuwcellen.

Boodschappen overbrengen

Neurotransmissie betekent letterlijk: het overbrengen (transmissie) van boodschappen via zenuwcellen (neuronen). Door de elektrische impulsen die plaatsvinden langs de zenuwbanen kan informatie van onze zintuigen de hersenen bereiken. Omgekeerd kunnen de hersenen lichaamsfuncties zoals bijvoorbeeld de motoriek aansturen. Overigens kunnen neurotransmitters een stimulerende dan wel remmende werking hebben, we spreken dan van excitatie of inhibitie.

Adrenaline en dopamine

Bekende neurotransmitters zijn adrenaline en dopamine. Adrenaline is een hormoon dat wordt geproduceerd in het bijniermerg. Het helpt ons lichaam adequaat te reageren in situaties van plotseling gevaar, de zogenoemde vecht- of vluchtsituatie. Dopamine maakt deel uit van ons beloningssysteem en wordt in het lichaam aangemaakt bij het ervaren van plezier of genot.

Hulpstoffen

Elke neurotransmitter heeft een precursor, hiermee wordt bedoeld een voorloper of uitgangsstof. Bovendien zijn er specifieke cofactoren, dit zijn hulpstoffen die nodig zijn om een omzetting van precursor naar neurotransmitter te doen plaatsvinden. Een cofactor kan een vitamine, mineraal of sporenelement zijn.

Ondersteuning

Onderzoek toont aan dat het mogelijk is om via voeding of supplementen invloed uit te oefenen op de productie van specifieke neurotransmitters. Dit proces kan ondersteund worden met homeopathie als aanvullende energetische therapie.

Voor een gekwalificeerd homeopaat bij jou in de buurt klik hier.