Natuur, duurzaamheid en homeopathie

Natuur, duurzaamheid en homeopathie

Onder natuur kunnen we alles verstaan wat aanwezig is in de kosmos en op of in onze aarde, zoals mineralen, dieren en planten. Als we het bij de mens over natuur hebben, denken we aan de geaardheid, het karakter of wezen van de mens. Bij het spreken over duurzaamheid denken we met name aan het beschermen van de natuur tegen verval, uitbuiting en leegroof.

Tekst: Jan Hoes

Is er verband tussen de natuur en duurzaamheid enerzijds en homeopathie anderzijds?

Ja, natuurlijk!

Homeopathie is een geneeswijze die een beroep doet op onze levenskracht en ons energetisch zelfherstellend vermogen. Dat is een belangrijk aspect van de mens. Het zelfherstellend vermogen kan fysieke vorm creëren als onderdeel van de menselijke natuur. Bovendien maakt de homeopathie gebruik van geneesmiddelen die bereid zijn uit planten, dieren en mineralen die de natuur ons aanbiedt. De door verdunnen en schudden versterkte energie van deze middelen kan het natuurlijke herstelvermogen van het menselijk lichaam prikkelen.

Natuur kenmerkt zich ook door wisselende omstandigheden in temperatuur en klimaat. In de homeopathie worden bij het uitzoeken van een passend middel juist ook die klachten meegenomen die specifiek beïnvloed kunnen worden door wisselende weersomstandigheden, zoals hitte, kou of vochtigheid. Deze specifieke kenmerken samen met de kenmerken van de algehele natuur of aard van de mens, noemen we de constitutie. Deze kenmerken samen zijn voor iedere homeopaat uiteindelijk de bepalende factor bij de middelenkeuze.

Ook de term duurzaamheid kunnen we koppelen aan homeopathische middelen. De productie is 100% milieuvriendelijk, de grondstoffen zijn puur en ze kunnen redelijk lang houdbaar blijven. De houdbaarheid is vrijwel eindeloos als de middelen opgeborgen zijn op plekken waar de zon niet bij kan, en waar geen sterk ruikende of werkende spullen in de buurt staan. En ook in overdrachtelijke zin is homeopathie duurzaam. Als je kiest voor een homeopathische behandeling, los je de oorzaak van een klacht of ziektebeeld op. Dat maakt dat het effect meestal blijvend is. Je wordt er duurzaam beter van.

Ben je benieuwd wat homeopathie voor jou kan betekenen?

Vind hier een homeopaat bij jou in de buurt >