Mineralen: bouwstenen van ons lichaam

Tekst: Jan Hoes

De aarde is rijk aan elementen of mineralen. Een van de meest voorkomende mineralen in de aardkorst is kwarts, dat ook in zand zit. Het mineraal kiezelzuur, silicea, is ervan afgeleid. In de bovenste aardlagen vonden geologen lang geleden ook voor ons lichaam belangrijke mineralen als calcium, kalium, fosfor, ijzer, magnesium en zwavel.

Al deze uit de aarde afkomstige mineralen zijn samen met uit de lucht afkomstige gassen zoals waterstof, zuurstof en stikstof, maar ook edelgassen en overige elementen, geordend in een scheikundig periodiek systeem. Dit is in de negentiende eeuw ontwikkeld door de Russische geleerde Mendelejev. Hij rangschikte de ruim zestig toen bekende elementen. Daarna werden er nog meer gevonden en opgenomen in dat schema, dat nu ruim over de honderd elementen bevat.

Mineralen uit de aarde, oorspronkelijk afkomstig van sterren uit de kosmos, vormen de basale bouwstenen voor het menselijk lichaam, dat ruim twintig elementen uit het periodiek systeem bevat. Naast zuurstof, stikstof en waterstof uit de lucht zijn dat aardse mineralen als koolstof, voor cel- en DNA-opbouw, calcium en phosfor voor tanden en botten, kalium en natrium voor spier- en zenuwwerking, en ijzer voor het bloed. Verder heeft het lichaam zwavel, magnesium, iodium en heel kleine hoeveelheden aluminium, koper, fluor, zink en het al genoemde silicea dat een steunfunctie heeft in verschillende lichaamsweefsels. Deze mineralen kunnen we ook teveel of te weinig hebben, waardoor ziektes kunnen ontstaan. Calcium- of phosfortekort kan de structuur van botten en tanden aantasten. Kaliumgebrek kan een gebrekkige zenuw- en spierwerking veroorzaken en magnesiumtekort kan krampen geven.

Van alle elementen en mineralen uit het periodiek systeem kunnen homeopathische middelen gemaakt worden. Zoals Ferrum van ijzer, Graphites van koolstof, en Sulphur van zwavel. Ook kennen we homeopathische medicijnen van combinaties van elementen: van zouten als Calcium-phosforicum of van zuren als Nitricum-acidum, salpeterzuur. Homeopathische middelen geven energetische informatie door aan het menselijk energieveld. Mineralen hebben door hun energietrillingen ook een vormgevende eigenschap. Ze kunnen fysieke, psychische en emotionele symptomen veroorzaken bij proefpersonen en genezen bij patiënten. Personen met karakterkenmerken die sterk reageren op minerale middelen noemen we wel mineraal-mensen.

Homeopathie is een behandelwijze die werkt met beeldherkenning en vergelijking van de energie van een patiënt met die van een mineraal, plant of dier. Zo kunnen we de energetische essentie van elementen uit het periodiek systeem vergelijken met die van een patiënt. Een mineraal kent vooral structuur en vormvastheid. Denk maar aan een kristal, zand of een hard stuk ijzer. De vorm daarvan verandert ook niet snel in de tijd. Zo passen mineralen goed bij chronische ziekten en bij een langdurig mensenleven.

De homeopathisch arts Jan Scholten heeft de geneesmiddelenbeelden van alle elementen uit het periodiek systeem bestudeerd en nader geanalyseerd. Hij ontdekte gelijksoortigheid tussen patronen en kenmerken van de zeven series uit het periodiek systeem en de levensfasen van de mens. Beide kennen een eerste begin – waterstof en de geboorte – en een uiteindelijk verval: uranium en de dood. Ook de maximaal achttien elementen van die scheikundige series zijn volgens hem te vergelijken met de maximaal achttien stadia van de ontwikkelings- of levensfasen van de mens. Namelijk als een berg die je beklimt, waarvan je de top bereikt en die je daarna weer afdaalt. De idee erachter is, dat als een homeopaat uit het verhaal van een patiënt kan afleiden op welk punt van het leven hij of zij is beland, deze met de inmiddels wereldwijd gebruikte ‘methode-Scholten’ dan een gelijksoortig energetisch mineraal kan uitzoeken uit een van de nu volgende zeven series.

  1. Waterstofserie

Het leven begint bij de conceptie. Waterstof was het eerste element in de kosmos na de oerknal. Het heeft een essentie van kosmische eenheid en tijdloosheid. Het homeopathisch middel Hydrogenium, gemaakt van waterstof, past bij mensen zoals mystici, die zich één voelen, maar ook bij mensen die juist géén verbinding voelen met zichzelf of een ander, en daarom juist een wíllen zijn.

  1. Koolstofserie

Vanaf de geboorte blijven moeder en kind van elkaar gescheiden en begint de opbouw van het “ik” en de eigenwaarde. De essenties van mineralen uit deze serie passen goed bij de fases tijdens geboorte en vroegste kind-ontwikkeling. Koolstof is ook een belangrijk bouwmineraal voor ons lichaam.

  1. Kiezelzuurserie

Na de kinderjaren begint de ontwikkeling vorm te krijgen van het individu in verhouding met anderen: familieleden, vriendjes, buurt en school. Het is de levensfase van de puberteit, waarin de jongere zich losmaakt van huis en onderwijs gaat volgen voor de toekomst.

  1. IJzerserie

Als je weet wie je bent en je hebt een opleiding gedaan wil je ook aan de slag en meer zekerheid. Elementen uit deze serie passen goed bij thema’s en problemen rond een beginnende volwassenheid zoals het zoeken en opstarten van werk, een gezin en huis onderhouden, omgaan met verantwoordelijkheden en principes. IJzer in het latijn vertaald is Ferrum. Een fraaie taalkundige gelijksoortigheid, want mensen, die Ferrum nodig hebben, staan vaak ‘ferm’ in het leven; ze gaan steeds door.

  1. Zilverserie

Als je op middelbare leeftijd een bepaalde zekerheid en een bepaald vertrouwen hebt opgebouwd, wil je ook graag creativiteit laten zien in je werk, een rol spelen op het levenstoneel, en ideeën tot expressie brengen. Kunstenaars, performers en docenten hebben nogal eens middelen uit deze serie nodig, want zij willen net als zilver ‘uitblinken’. ‘Spreken is zilver’ zegt ook spreekwoord. Argentum, gemaakt van zilver, past ook vaak bij stemproblemen van zangers of sprekers.

  1. Goudserie

De leeftijd van rond de vijftig kan getuigen van macht, leiderschap en verantwoordelijkheid. Als een mens ontaardt in macht kan deze een dictator worden of een crimineel. Jan Scholten beschreef ook nog een nevenserie die afgeleid is van stadium drie van de goudserie, namelijk de Lanthaniden. Mensen die middelen uit deze reeks behoeven, willen graag een vorm van autonomie en hebben een spirituele focus op de innerlijke wereld.

  1. Uraniumserie

Deze laatste serie, ook beschreven door collega Margriet Suijs, bevat elementen die bij uiteenvallen radioactiviteit kunnen geven. We zien in de essentie van deze serie parallellen met het levenseinde, namelijk desintegratie, maar ook wijsheid en een ‘voorbij ruimte en tijd’ kijken. Zo zijn we weer terug bij het begin: de waterstofserie, waar alles één is. Dan is de cirkel weer rond.

Een homeopaat kan na een analyse van de anamnese de energie van de patiënt eerder bij een mineraal dan bij een plantaardig of dierlijk middel vinden passen. Namelijk als er minerale kenmerken te vinden waren bij de persoon en het taalgebruik van de patiënt. Menig patiënt die een mineraal nodig heeft, zal zich graag op een gestructureerde ordelijke manier presenteren. Zo kan men bijvoorbeeld soms kleren met patronen dragen. Minerale preciesheid kan blijken uit het goed voorbereid of met een agenda in de hand op consult komen. Werk of een baan heeft men liefst voor langere tijd, bijvoorbeeld in de administratie, IT-sector of zakenwereld, maar men kan ook kunstenaar of docent zijn. Ook het niet snel wisselen van partner van een mineralenmens getuigt van een behoefte aan vastigheid.

Wat gezegd wordt is meestal betrouwbaar, ter zake doend en gaat meestal niet gepaard met veel of brede gebaren. Vaak gebruikt men ‘minerale’ woorden als ‘structuur’ en ‘orde’ of heeft men het over stabiliteit of veilige zekerheid van een gezin, relatie, geld of werk. Een mineralenmens kan ook juist het gevoel hebben van een tekort aan structuur of van iets te verliezen of te missen. Volgens Sankaran vinden mensen die een dierlijk middel nodig hebben dat hun problemen eerder veroorzaakt worden door een ander. Een mineralenmens ziet het probleem bij zichzelf. Het woordje ‘mijn’ wordt daarom vaak onbewust toegevoegd aan wie of wat voor hen zekerheidswaarde heeft, zoals ‘mijn vrouw, mijn auto, mijn goede zin’. Iemand kan in ‘mineralentaal’ ook zeggen: ‘Ik ben bang mijn stem te verliezen’.

Jan Scholten, Homeopathie en de elementen en Homeopathie en mineralen.

Margriet Suijs, Aspecten van de homeopathie.

Rajan Sankaran, The Sensation of Homeopathy.