Weleda Avena Valeriana

Weleda Avena Valeriana is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

Gebruiksinstructie:

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: 1 maal daags 15-20 druppels.
Kinderen vanaf 6 jaar: 1 maal daags 6 druppels.
Wijze van gebruik: De flacon schudden voor gebruik. De druppels in wat water innemen. Bij menging met water kan een troebeling optreden.
Duur van de behandeling: Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Samenstelling:

Per 10 gram bevat Weleda Avena Valeriana:
Avena sativa (haver), herba ø 2,5 g
Humulus lupulus (hop), strobulus ø 0,12 g
Passiflora incarnata (passiebloem), herba ø 0,75 g
Valeriana officinalis (valeriaan), radix, decoctum ø 3,0 g
Coffea tosta (koffie), semen, decoctum D60 1,5 g
De andere stoffen in Weleda Avena Valeriana zijn alcohol en water.

Informatie over de ingrediënten:

  • Avena sativa, haver, is een veelgebruikt homeopathisch bestanddeel en heeft rustgevende eigenschappen. Het wordt veelal toegepast ter versterking en ontspanning van het zenuwstelsel.
  • Valeriana officinalis, echte valeriaan, is een veelgebruikt homeopathisch bestanddeel ter ontspanning en kalmering van het centrale zenuwstelsel.

Attentie:

  • Het gebruik van Weleda Avena Valeriana door zuigelingen en kinderen onder de 6 jaar wordt niet aanbevolen.
  • Dit geneesmiddel bevat 50% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 0,28 g per dosis van 20 druppels, hetgeen overeenkomt met 5,6 ml bier, 2,4 ml wijn per dosis van 20 druppels. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
  • Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kunnen allergische reacties optreden.

Meer informatie over dit middel