Ziek kind

Louis Pasteur, u kent hem wel als uitvinder van de pasteurisatietechniek, sprak op zijn sterfbed de volgende woorden: ‘De mens moet niet meer achter virussen en bacteriën aan blijven vangen, maar zijn lichaam sterker maken.’ Eigenlijk sprak hij zichzelf tegen, want hij ontwikkelde in 1885 zélf het virusvaccin tegen hondsdolheid. Het is bijzonder dat juist hij tot de conclusie kwam dat vaccineren niet de ultieme oplossing biedt.

Door Marja Roozendaal

Mazelen

Weerstand en ons afweersysteem vormen de grootste kracht waarmee je óf een ziekte kunt trotseren óf die zonder complicaties kunt doormaken. En daar gaat het uiteindelijk om, ook wanneer de mazelenangst ons weer te pakken heeft, zoals afgelopen zomer. Is die angst terecht? Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat vanaf de jaren dertig, toen jaarlijks nog tweehonderd tot driehonderd mensen aan mazelen stierven, het aantal sterfgevallen steeds lager is komen te liggen – uitgezonderd een uitschieter aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Toen de vaccinatie in 1976 werd ingevoerd, was de sterfte al gedaald tot enkele tientallen gevallen per jaar. Onder meer hygiëne, de afschaffing van kinderarbeid, betere huizen en uitgebalanceerde voeding verdienen hiervoor de credits. Niet de vaccinaties, zoals óók Pasteur al erkende.

Functie

Bovendien: het doormaken van kinderziekten heeft een functie voor het organisme. Na de conceptie heeft het vruchtje erfelijk materiaal van vader en moeder, maar ook van opa en oma. Na drie weken komt hier een derde aspect bij, namelijk het ‘ik’, degene die dit mensje gaat worden. Na de bevalling start de groei en vernieuwing, en na zeven jaar heeft het kind alles vernieuwd en eigen gemaakt. Eén van de manieren om optimaal jezelf te worden is het doormaken van kinderziekten, die in die eerste zeven levensjaren thuishoren.

Bacteriële kinderziekten, zoals kinkhoest, ontstaan mede vanwege een zwakke plek in de erfelijke belasting. Vaak zien we reuma en tbc in het voorgeslacht. Door kinkhoest door te maken overwinnen we deze zwakte en vindt er herstel plaats. Zo heeft elke kinderziekte z’n eigen functie. Door het ‘wegvaccineren’ van kinderziekten ontnemen we onze kinderen de kans om hun erfelijke belasting op te lossen en hun eigenheid te ontwikkelen.

Preventie

Door de vele vaccinaties in het eerste levensjaar staat het afweersysteem van het jonge kind erg onder druk. De baby geniet dan nog het afweersysteem van de moeder, liefst onder bescherming van de borstvoeding, omdat het eigen afweersysteem nog niet op orde is. Bij vaccinaties krijgt het nog niet goed ontwikkelde afweersysteem veel voor de kiezen, waardoor het afbrokkelt. We zien dan ook meer en meer chronisch zieke kinderen. De kracht van homeopathie ligt in preventie. Om de vaccinatieschade te beperken en het afweersysteem een handje te helpen, is het van groot belang om kinderen zo vroeg mogelijk homeopathisch te behandelen. Dan kunnen de kinderen weer hun weerstand en eigenheid ontwikkelen.

Wordt uw kind desondanks toch besmet met mazelen, ga dan niet zelf dokteren, maar laat u begeleiden door een deskundig homeopaat bij u in de buurt. Wij hebben in onze praktijkvoering verschillende mazelenepidemieën, maar ook roodvonk en andere kinderziekten, goed doorstaan.

Marja Roozendaal

Uit: Homeopathie Magazine HM, oktober 2013