Spring naar content

De Vereniging Homeopathie is op zoek naar nieuwe ledenraadsleden!

De Vereniging Homeopathie is op zoek naar nieuwe ledenraadsleden!

De Vereniging Homeopathie is op zoek naar nieuwe ledenraadsleden!De Vereniging Homeopathie is op zoek naar enthousiaste ledenraadsleden. Draag jij de homeopathie een warm hart toe, herken je jezelf in onderstaand profiel en wil je op een actieve manier een steentje bijdragen aan de vereniging? Dan ontvangen wij graag jouw brief met motivatie en een kort CV.

E-mail ons op secretariaat@vereniginghomeopathie.nl of stuur een brief naar: Vereniging Homeopathie, Postbus 59329, 1040 KH Amsterdam.

Wil je meer informatie? Bel dan gerust met ons secretariaat op 020-617 83 08.

Functieprofiel Ledenraadslid Vereniging Homeopathie

De Ledenraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en bestaat volledig uit actieve leden van de Vereniging Homeopathie. De Ledenraad toetst de hoofdlijnen van het beleid binnen de vereniging en houdt op afstand zicht op de uitvoering ervan.

Functie-eisen

Het beoogde ledenraadslid

 • Is lid van de Vereniging Homeopathie;
 • Is geen homeopathisch behandelaar;
 • Heeft affiniteit met homeopathie;
 • Heeft tijd en bereidheid om de vergaderingen van de Ledenraad voor te bereiden, bij te wonen en daaraan actief deel te nemen. Voor te bereiden is de agenda en de tussentijds verzonden informatie. Er wordt gemiddeld 2 x per jaar vergaderd (2x een dagdeel op de zaterdag);
 • Is bereid zich voor de duur van een zittingstermijn van 4 jaar beschikbaar te stellen;
 • Is in staat om beleidsmatig te denken en te handelen;
 • Is bereid zijn kennis beschikbaar te stellen aan/te delen met de ledenraad en het bestuur.

Taken

 • Het vaststellen van het langetermijnbeleid van de vereniging;
 • Het vaststellen van de begroting en de jaarrekening alsmede déchargeren van de bestuursleden;
 • Het benoemen en ontslaan van bestuursleden;
 • Het vaststellen van wijzigingen in de statuten en reglementen.

Facultatieve taken

 • Het op vrijwillige basis actief zijn bij (de voorbereiding van) beurzen en ledenactiviteiten;
 • Het verstrekken van informatie over homeopathie en het fungeren als ambassadeur voor de homeopathie en de vereniging.

De ledenraadsleden ontmoeten elkaar 2 keer per jaar tijdens de Ledenraadvergadering, die altijd als positief, constructief en democratisch worden ervaren, maar bovendien als een gezellig contactmoment. De vergadering wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De Vereniging Homeopathie verwelkomt je graag als nieuw ledenraadslid en ziet je reactie graag tegemoet op secretariaat@vereniginghomeopathie.nl !

 

Ledenraad  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.