Isaac Golden: Homeopathisch alternatief voor vaccinatie effectief en veilig

De Australische homeopaat Isaac Golden

De Australische homeopaat Isaac Golden doet al dertig jaar onderzoek naar een alternatief voor reguliere vaccinaties: homeoprophylaxis. Dat is een homeopathische manier van immuniseren die effectief blijkt én veiliger is, omdat er geen chemische stoffen gebruikt worden.

Door Lilian Peters, klassiek homeopaat en redactielid

Isaac Golden is een man van data. Als wetenschapper weet hij als geen ander hoe belangrijk onderzoek en bewijs is. Opgeleid als econoom kwam hij rond zijn 35e levensjaar in de ban van de homeopathie. Inmiddels wijdt hij zijn leven aan onderzoek naar homeoprophylaxis (HP), een homeopathisch alternatief voor vaccinatie. Hij ontwikkelde verschillende programma’s voor ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren en deed dertig jaar lang onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van deze manier van immunisering. Zijn bevindingen beschreef hij in The Complete Practitioner’s Manual of Homoeoprophylaxis dat
dit jaar uitkwam. Hoe kwam u erbij om voor homeopathie te kiezen?
‘Ik heb me altijd al geïnteresseerd voor onderwerpen die te maken hebben met de natuur. Ik woonde in die tijd in een tamelijk afgelegen gebied in Australië en had wat tijd over. Een vriend vertelde me over homeopathie; ik had er nog nooit van gehoord, maar wist meteen: daar wil ik me in verdiepen. De enige manier om in die tijd homeopathie te leren was door boeken te lezen en vanuit Engeland een schriftelijke cursus te doen. Mijn lijfboek was Organon der geneeskunst van Samuel Hahnemann. Ik begon redelijk onvoorbereid met het uitoefenen van het vak, maar ik leerde on the job. Van 1990 tot 2008 runde ik mijn eigen schriftelijke opleiding, een van de grootste van Australië. Ik leidde mensen op tot professioneel homeopaat. Ik had studenten in heel Australië en reisde regelmatig het land door voor bijeenkomsten en praktijktrainingen.’ U hebt zich gespecialiseerd in vaccinatie en immunisering. Waar komt die belangstelling vandaan?
‘Door mijn persoonlijke ervaring was ik zeer geïnteresseerd in vaccinatie. Een van mijn dochters was ziek geworden na een vaccinatie en het heeft enkele jaren gekost voordat zij hersteld was. Die gebeurtenis was eigenlijk het begin van mijn carrièreswitch. Ik begon vaccinatie te bestuderen. Nog niet vanuit een homeopathisch perspectief, dat kwam later. In Hahnemanns boek The Lesser Writings las ik op een gegeven moment tot mijn verbazing over homeopathische immunisering, een onderwerp waar ik in geen enkele cursus iets over had gehoord. Hij schrijft over de genezing en preventie van roodvonk. Toen ik me realiseerde dat homeopathie een alternatief bood voor vaccinatie, besloot ik me daarmee bezig te houden. In 1985 maakte ik mijn eerste HP -programma om ouders een alternatief te bieden voor het reguliere vaccinatieprogramma.’ Waarom neemt onderzoek zo’n belangrijke plaats in in uw werk?
‘Door mijn economische achtergrond realiseerde ik me dat we meer gegevens nodig hadden. Dus vanaf het begin ben ik die gaan verzamelen. In Australië sta ik bekend als degene die zich bezighoudt met vaccinatie; ik krijg daarom zeer veel informatie binnen over dit onderwerp.
Ik heb een kleine praktijk van twee dagen in de week. De helft van mijn patiënten zijn autistische of door vaccinatie beschadigde kinderen. Daarnaast doe ik veel onderzoek en schrijf ik artikelen. Ik wil vooral aantonen dat homeoprophylaxis werkt. Met andere woorden: ik wil bewijs leveren voor de effectiviteit en de veiligheid van HP. Daarvoor zijn gegevens nodig.’ Hoe goed werkt HP eigenlijk?
‘Er zijn vier bronnen voor de werkzaamheid van HP. Dit is belangrijk omdat geen enkele studie op zichzelf, hoe goed of hoe groot ook, iets volledig kan aantonen. Je hebt altijd een verzameling van onderzoeken nodig en die zijn er in de homeopathie. We hebben historisch materiaal, kortlopend epidemisch onderzoek, langlopend endemisch onderzoek en regionaal of nationaal onderzoek. Voor mij als onderzoeker is het belangrijk dat alle uitkomsten in dezelfde richting wijzen. De consistentie van de bevindingen is belangrijk.’ Wat zijn die bevindingen? ‘Er is een hoog niveau van effectiviteit, dat zo rond de 90 procent blijkt te liggen. Dat maakt HP heel vergelijkbaar met vaccinaties, die een effectiviteit van 40 tot 99 procent hebben. Maar ik moet erbij zeggen: hoe meer onderzoek ik doe, hoe meer het voor mij duidelijk wordt dat de kwaliteit van het bewijs in de reguliere geneeskunde niet erg groot is. De invloed van de farmaceutische industrie corrumpeert het hele proces steeds meer: vanaf de universitaire opleidingen en de  medicatieverstrekking in de ziekenhuizen tot aan het onderzoek. Het gebeurt op ieder niveau; dat vind ik een zeer verontrustend gegeven.’ Hoe zit het met de veiligheid van HP?
‘We weten dat HP niet-toxisch is, want de minimale potentie die ik gebruik, is 200C. Dat betekent dat de homeopathische geneesmiddelen geen moleculen bevatten van het oorspronkelijke materiaal dat de basis vormt voor het geneesmiddel. Daarnaast bevatten ze geen chemische stoffen die in vaccins zitten, zoals conserveringsmiddelen, hulpstoffen en zware metalen. We weten dat gepotentieerde (verdunde en geschudde – red.) substanties energetische veranderingen kunnen veroorzaken. Dus daar heb ik specifiek naar gekeken toen ik bezig was met mijn promotieonderzoek. De conclusie uit dat onderzoek was dat het niveau van verergering of verandering op korte termijn heel laag is. Het langdurig volgen van het HP-programma wordt over het algemeen geassocieerd met positief welbevinden. Daarnaast zijn er bij HP  aantoonbaar lagere niveaus van chronische ziekte dan bij andere vormen van immunisering.’ U bent ook in Cuba geweest, waar men een heel grootschalig project heeft gedaan op het gebied van HP.
‘In 2008 werd ik uitgenodigd om te spreken op een congres in Cuba. Er waren deelnemers vanuit de hele wereld. De Australische homeopaat Isaac GoldenTot mijn verrassing was ik de hoofdspreker op het congres. Ik had geen idee waarom. Na mijn bijdrage stonden de Cubaanse sprekers van het Finlay Instituut, waar vaccins ontwikkeld worden, op en zij vertelden over het immuniseren van 2,2 miljoen mensen tegen Leptospirosis, een dodelijke bacteriële infectie die in Cuba via besmet water verspreid wordt. Het bleek dat zij mijn protocol gebruikten. Die gebeurtenis veranderde mijn leven. Door de grootschaligheid van dit programma kreeg ik opeens zo ongelofelijk veel data tot mijn beschikking. Ik ben drie keer naar Cuba geweest om die data in kaart te brengen in samenwerking met Gustavo Bracho van het Finlay Instituut. Het meest interessante van het verhaal is dat de mensen die zich hiermee bezighouden geen homeopaten zijn, maar reguliere artsen.’ Wat voor belang hebben zij bij het gebruik van HP?
‘Het Finlay Instituut is verantwoordelijk voor het preventiebeleid op het gebied van infectieziekten op Cuba. In het geval van Leptospirosis zagen zij dat het vaccin niet bijzonder goed werkte. Ze gingen kijken wat er nog meer mogelijk was. Omdat winst maken geen issue is op Cuba en zij zeer bezorgd waren om het welzijn van de bevolking, besloten zij homeopathie te proberen. Ze kwamen tot de conclusie dat het HP-programma fantastisch werkte. Het is een groot voordeel dat de grote farmaceutische bedrijven op dit moment geen voet aan de grond hebben op Cuba. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft.’ Hoe is de situatie in Australië? Is er veel belangstelling voor HP ?
‘In Australië is een minderheid geïnteresseerd in HP, net zoals de mensen die geïnteresseerd zijn in homeopathie tot een minderheid behoren. Maar als je ziet met hoeveel gezinnen ik door de jaren heen gewerkt heb, dat zijn er minstens tienduizend. De meeste mensen die mijn HP-programma volgen, hebben nooit eerder een homeopathische behandeling ondergaan. Veel mensen hebben een kind dat ziek wordt na vaccinatie en gaan op zoek naar een alternatief.’ Hoe ziet het reguliere vaccinatieprogramma in Australië eruit?
‘Het is volkomen doorgeschoten. Ik ben de tel kwijt, maar tegen de tijd dat een kind vijf jaar is, heeft hij ongeveer 36 doses van verschillende vaccins gehad. De laatste jaren zie je in Australië een toename van kinkhoest. Als we de media mogen geloven, ligt dat aan de mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar feitelijk is het een nieuwe vorm van kinkhoest die circuleert in de gemeenschap. Daardoor is het vaccin minder effectief geworden. Als er een mutatie ontstaat, kost het veelal jaren om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Dus met name in acute epidemische situaties heeft het gebruik van HP een groot voordeel. Een nieuw homeopathisch geneesmiddel op basis van de nieuwe variant is snel gemaakt. In Cuba had men ook te maken met een mutatie van Leptospirosis, maar men produceerde het geneesmiddel en immuniseerde binnen twee weken ruim twee miljoen mensen. De flexibiliteit en het vermogen tot snelle aanpassing in HP is aanzienlijk. Net zoals de kostenbesparing aanzienlijk is.’ Ligt uw hart vooral bij het doen van onderzoek?
‘Ik zou niet willen zeggen dat mijn hart het meest ligt bij onderzoek. Mijn hart ligt bij alles wat met homeopathie te maken heeft. Het is wel zo dat ik het grootste deel van mijn tijd besteed aan onderzoek. Van alle dingen die ik doe, is onderzoek het belangrijkste. Er zijn in de wereld heel veel fantastische behandelaars die dat werk veel beter kunnen dan ik. Dus in dat opzicht is mijn bijdrage bescheiden. Maar als het gaat om onderzoek en bewijs heb ik heel veel te bieden.’ •

Uit Homeopathie Magazine oktober 2013