Spring naar content

Instanties die zich bezig houden met homeopathie en wetenschap

Instanties die zich bezig houden met homeopathie en wetenschap

Naast de Vereniging Homeopathie zijn er nog tientallen andere instellingen die zich bezig houden met homeopathie en wetenschap. We hebben er drie uitgelicht.

WHO en homeopathie

Traditionele geneeskunde, waaronder homeopathie, heeft wereldwijd in het afgelopen decennium aan populariteit gewonnen. Internationaal vragen overheden en onderzoekers steeds vaker om normen, begeleiding en informatie aan de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) over deze diverse vormen van geneeskunde.

De WHO heeft voor de jaren 2014-2023 een strategie vastgesteld voor traditionele geneeskunde. Het doel is om de lidstaten te ondersteunen bij het ontwikkelen van proactief beleid en het uitvoeren van actieplannen. De rol van traditionele geneeskunde zou zo het gezond houden van de bevolking kunnen versterken. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat traditionele geneeskunde op de juiste manier wordt gebruikt. De WHO ondersteunt bij het bepalen hoe onderzoek en evaluatie van traditionele geneeskunde moet worden uitgevoerd en geeft daarbij richtlijnen.

Meer informatie over de WHO en traditionele, complementaire en integratieve geneeskunde is te lezen achter de volgende link: https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine#tab=tab_1.

HRI

Het HRI (Homeopathy Research Institute) is een internationale non-profit organisatie die is opgericht om te voorzien in de behoefte aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie. Voordat onderzoeksprojecten worden gestart bij het HRI worden deze eerst door een Wetenschappelijk Adviescomité beoordeeld op kwaliteit. Leden van het Adviescomité zijn onafhankelijk en deskundig in homeopathie en complementair geneeskundig onderzoek.

Lopende projecten houden zich onder andere bezig met fundamenteel onderzoek, om antwoord te vinden op de brandende vraag: ‘Hoe kunnen die hoge homeopathische verdunningen werken?’ Een lopend project is WRL (Water Research Laboratory) waarbij de eigenschappen van water worden bestudeerd die mogelijk kunnen leiden naar een verklaring hoe het komt dat hoge verdunningen van homeopathische middelen informatie kunnen bevatten en biologisch actief zijn. Tijdens de internationale bijeenkomst ‘Homeopathy Mechanism, Methods and Measurement’ van September 2019 in Parijs is twee dagen lang discussie gevoerd door verschillende experts die zich bezig houden met wateronderzoek en nanofarmacologie over de werking van de hoge homeopathische verdunningen. Het verslag van deze bijeenkomst is hier te lezen.

Ook wordt onderzoek gedaan door het HRI naar een aantal indicaties zoals ADHD, depressie en het prikkelbare darmsyndroom. Meer informatie over het HRI is te lezen achter de volgende link: https://www.hri-research.org/.

Carstens Stichting

De Carstens Stichting heeft als doel de toepassing van natuurlijke geneeswijzen te onderzoeken en wetenschappelijk te onderbouwen. In de afgelopen drie decennia heeft de non-profit Karl en Veronica Carstens Stichting ertoe bijgedragen dat steeds meer processen op het gebied van natuurgeneeskunde wetenschappelijk zijn onderbouwd en geëvalueerd. Sinds 1982 is in meer dan 300 projecten meer dan 38 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschap en onderzoek. Het doel van de stichting wordt in het bijzonder verwezenlijkt door het bevorderen van onderzoekswerk en de daaruit voortkomende publicaties en door training en bijscholing van artsen en andere leden van de gezondheidsberoepen. De Carstens Stichting concentreert zich op het ontwikkelen van ideeën en het realiseren van modellen die passen bij de specifieke kenmerken van natuurgeneeskunde, homeopathie en complementaire geneeskunde. De stichting werkt nauw samen met onderzoeksinstellingen op dit gebied. De onderzoeksresultaten worden toegankelijk gemaakt voor de wetenschap.

Kijk voor de onderzoeken die de Carstens Stichting heeft gepubliceerd op het gebied van homeopathie op www.carstens-stiftung.de.

 

Andere interessante links met betrekking tot homeopathie en wetenschap zijn:

 

https://homeopathyeurope.org/clinical-trials-references/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=homeopathy

https://homeopathyplus.com/category/research/

http://databaseomeopatia.alfatechint.com/#fields

http://www.homeopathycenter.org/research-article-bibliography-year

 

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.