Onderzoek: homeopathie bij psychische klachten - Vereniging Homeopathie Spring naar content

Onderzoek: homeopathie bij psychische klachten

De meest solide gegevens over de werkzaamheid van homeopathie komen uit een meta-analyse van Mathie uit 2014 van 32 placebogecontroleerde dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Daaruit bleek dat homeopathische geneesmiddelen, indien voorgeschreven tijdens een geïndividualiseerde behandeling, 1,5 tot 2,0 keer meer kans hebben op een gunstig effect dan placebo[1]. Dr. Mathie kwam tot deze conclusie na het grondig beoordelen van wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie voor allerlei klachten, waaronder positieve effecten voor depressie, slapeloosheid, angst, ADHD en het chronisch vermoeidheidssyndroom.

In 2020 is er een -minder rigoureus uitgevoerde- systematische review naar homeopathie bij een aantal psychische klachten verschenen[2]. In totaal werden 212 studies gescreend, 9 voldeden aan alle selectiecriteria en rapporteerden gegevens over zware depressie (4 studies), gegeneraliseerde angststoornis (1 studie), ADHD/hyperactiviteit (2 studies), en premenstrueel syndroom/dysphorische stoornis (2 studies). Homeopathie vertoonde een grotere werkzaamheid bij zware depressie dan fluoxetine, en bij premenstrueel syndroom/dysphorische stoornis dan placebo, terwijl onderzoekers verder geen verschil bij de andere aandoeningen (ADHD en angst) vonden. Een uitgebreidere systematische review uit 2020 waarin 22 studies werden opgenomen concludeerde dat homeopathische geneesmiddelen veilig en effectief zijn bij de behandeling van verschillende vormen van depressie en angst. Er is echter behoefte aan meer gerandomiseerd placebogecontroleerd klinisch onderzoek om de resultaten te versterken, en daarbij moet de duur van de homeopathische behandeling wat langer zijn om betere resultaten te krijgen. In de toekomst zou er ook juist meer onderzoek moeten worden gedaan naar depressie met slapeloosheid, een veel voorkomend symptoom van depressie[3].

Homeopaten behandelen mentale klachten

Homeopaten zien geregeld mensen in hun praktijken die steun zoeken bij mentale problematiek. In Australië is hier onderzoek naar uitgevoerd door homeopaten hiernaar te vragen. Uit dit onderzoek bleek dat behandeling van psychische stoornissen zoals depressie, rouw, angst en fobie een belangrijk kenmerk was van de praktijk van de homeopaten. Vierentachtig procent van de respondenten (30 studies) had patiënten die voor een homeopathische behandeling bij depressie kwamen en die ook een of andere vorm van therapie kregen, meestal antidepressiva. Zestig procent van de respondenten werkte met aanvullende therapieën in de behandeling, meestal counseling, voeding en leefstijlmanagement [4].

Homeopaten behandelen holistisch

Uit Amerikaans onderzoek onder homeopaten blijkt ook dat homeopaten regelmatig mensen met mentale problemen in de praktijk begeleiden. De categorieën die de 38 homeopaten als belangrijk voor hun behandeling identificeerden omvatten veranderingen in: (1) emoties; (2) mentaal welbevinden; (3) specifiek lichamelijk functioneren; (4) algemene lichamelijke veranderingen; (5) zelfperceptie van de client; (6) relaties; (7) spiritualiteit; (8) levensstijl; (9) energie; (10) droominhoud en -toon; (11) welzijn; (12) perceptie door anderen; (13) levensrelaties; (14) een gevoel van vrijheid of minder “vastzitten”; (15) slaap; (16) coping; (17) aanpassingsvermogen; (18) creativiteit; en (19) herinnering aan vroegere ervaringen [5]. Deze opsomming geeft weer dat homeopaten holistisch behandelen; dus streven naar een welzijn op fysiek, emotioneel, mentaal en op zingevingsniveau.

Patiënten van homeopaten ervaren steun en gebruiken minder medicijnen

Mensen die een homeopaat bezoeken doen dit om verschillende redenen. Deense onderzoekers vroegen mensen die kanker hebben gehad en een homeopaat bezochten naar waarom zij homeopathische hulp zochten en hoe zij dit hebben gevonden. De patiënten in deze studie bezochten homeopathie om hun hoop en zorgen aan te pakken en om hen te helpen obstakels te overwinnen en steun te vinden. Ze namen actief verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en waardeerden de holistische benadering (benadering van de hele persoon) door hun homeopaat. De deelnemers meldden een verbeterd welzijn op zowel fysiek als mentaal vlak [6]. Uit onderzoek blijkt ook dat patiënten die kampen met angst, slaapproblemen of depressie en door een homeopathisch huisarts begeleid worden minder medicijnen (psychofarmaca) nodig hebben [7,8].

Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat een homeopathische behandeling bij mentale problemen zoals slaapproblemen, angst, depressie en ADHD is in te zetten. Dat homeopaten regelmatig in hun praktijken begeleiding geven bij psychische problemen en streven naar een welzijn op fysiek, emotioneel, mentaal en op zingevingsniveau. En dat deelnemers aan de homeopathische zorg -mede door de ervaren steun- een verbeterd welzijn op zowel fysiek als mentaal vlak ervaren en minder medicijnen (psychofarmaca) gebruiken [1-6].

Bronnen

1. Mathie, R. T., Lloyd, S. M., Legg, L. A., Clausen, J., Moss, S., Davidson, J. R. T., & Ford, I. (2014). Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 3, 142. https://doi.org/10.1186/2046-4053-3-142
2. Rotella, F., Cassioli, E., Falone, A., Ricca, V., & Mannucci, E. (2020). Homeopathic Remedies in Psychiatric Disorders: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Clinical Psychopharmacology, 40(3), 269–275. https://doi.org/10.1097/JCP.0000000000001196
3. Raza et al Treatment of Depression, Anxiety, and Sleep disorders by Homeopathic Medicines: A Systematic Review (July 2020) International Journal of Homeopathy Complementary and Alternative Medicine.
4. Makich, L., Hussain, R., & Humphries, J. H. (2007). Management of depression by homeopathic practitioners in Sydney, Australia. Complementary therapies in medicine, 15(3), 199–206. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2006.09.007
5. Bell, I. R., Koithan, M., Gorman, M. M., & Baldwin, C. M. (2003). Homeopathic practitioner views of changes in patients undergoing constitutional treatment for chronic disease. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 9(1), 39–50. https://doi.org/10.1089/107555303321222937
6. Yde, C., Viksveen, P., & Duckworth, J. (2019). Reasons for Use of and Experiences with Homeopathic Treatment as an Adjunct to Usual Cancer Care: Results of a Small Qualitative Study. Homeopathy, 108(1), 24–32. https://doi.org/10.1055/s-0038-1670689
7. Grimaldi-Bensouda, L. et al. Who seeks primary care for sleep, anxiety and depressive disorders from physicians prescribing homeopathic and other complementary medicine? Results from the EPI3 population survey. BMJ Open, 2012;
8. Danno, K., Duru, G., & Vetel, J. (2018). Management of Anxiety and Depressive Disorders in Patients ≥ 65 Years of Age by Homeopath General Practitioners versus Conventional General Practitioners, with Overview of the EPI3-LASER Study Results. Homeopathy. https://doi.org/10.1055/s-0038-1636536

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.