Migraine en hoofdpijn

Hoofdpijn is vaak onschuldig, maar kan het dagelijkse leven ook knap lastig maken. Van de verschillende vormen van hoofdpijn komen migraine en spanningshoofdpijn het meest voor. Kan hoofdpijn behandeld worden met homeopathie?

Tekst: Jan Hoes

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn voelt vaak door strakke nek- of schouderspieren aan als een strakke band op of om het hoofd en kan uitgelokt worden door stress of overbelasting.

Migraine

Migraine is een meestal aanvalsgewijs optredende hoofdpijn, vaak aan één kant, en gaat nogal eens gepaard met misselijkheid, overgeven en een gevoeligheid voor licht of geluid. De duur varieert van een paar uur tot een paar dagen.

Gevoelig voor prikkels

Migraine komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor, vaak deels erfelijk. Het is een hersenaandoening met een verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Zo kunnen stress door gezins- of werkproblemen, hormonen, emoties, licht, maar ook rode wijn soms een aanval uitlokken. Migraine kan periodiek optreden, bijvoorbeeld in het weekend, of in het begin van een vakantie. Soms zijn er auraverschijnselen vooraf, zoals lichtflitsen of minder goed zien.

Andere oorzaken

Een reguliere diagnose is van belang voor het maken van een prognose ten aanzien van het verloop en de homeopathische behandeling van de hoofdpijn. Het is daarom goed om andere oorzaken van hoofdpijn, zoals clusterhoofdpijn, bijholte-ontsteking, bijwerking van medicijnen, hoge bloeddruk, verhoogde oogboldruk of een proces in de hersenen, waaronder een mogelijke tumor, uit te laten sluiten door een arts.

Homeopathische behandeling

Ziektesymptomen worden homeopathisch beschouwd als reactie van de levenskracht op een verstoring in het energieveld van de mens. Een homeopathisch middel is erop gericht deze verstoring inclusief de hoofdpijn te helen. Het betreffende homeopathische middel moet dan wel passen bij het soort hoofdpijn én bij de totale persoon.

Consult

Tijdens een homeopathisch consult bij iemand met hoofdpijn vraagt de behandelaar naar allerlei mogelijke hoofdpijn-karakteristieken, de precieze plek en de mogelijke uitstraling. De pijn kan bijvoorbeeld kloppend, bonzend, drukkend of stekend zijn, zich links of rechts voordoen, voor of achter, opzij of in het hele hoofd. Ook de omstandigheden, die de hoofdpijn kunnen doen verbeteren of verslechteren zijn van belang, zoals tijdstip van de dag, bewegen, liggen of staan, uitwendige druk op het hoofd, koude dan wel warmte, menstruatie, of bepaalde voedingsmiddelen. Daarnaast wordt gevraagd naar mogelijk andere lichamelijke en psychische verschijnselen. Menig migrainepatiënt in mijn praktijk vertelde me dat deze vaak veel van zichzelf eiste.

Raadpleeg een homeopaat

Het vinden van het meest passende homeopathische middel bij iemand met hoofdpijn is dus een complexe bezigheid en kan daarom het beste gedaan worden door een deskundig homeopaat.


Vind een homeopaat bij jou in de buurt >