Hogere vergoedingen voor homeopathie gewenst

Beste zorgverzekeraar,

De Vereniging Homeopathie en haar 8000 leden vragen uw aandacht voor het volgende:

Nederlanders met een aanvullende verzekering die gebruik willen maken van een complementaire behandeling moeten een groot deel van de kosten hiervoor zelf betalen. Zo kan bijvoorbeeld een eerste consult bij een homeopaat een grote uitgave zijn. De geringe vergoeding vanuit de aanvullende verzekering vormt een schril contrast met de positieve waardering voor complementaire zorg bij veel Nederlanders.

De vergoeding voor homeopathie vanuit de aanvullende verzekering varieert op dit moment van 25 tot maximaal 50 euro per behandeling. Dat is 1/3 tot minder dan de helft van de consultprijs. Daarnaast is er sprake van een maximale vergoeding per jaar voor alle complementaire behandelingen samen. Bovendien zijn er verzekeraars, waaronder FBTO en Anderzorg, die in hun aanvullende verzekering helemaal geen vergoeding meer aanbieden voor homeopathie of andere complementaire behandelingen.

Zeer tevreden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2018 onderzoek naar de mening van Nederlanders over complementaire gezondheidszorg (1). In dat jaar bleek 11% van de ondervraagden contact te hebben gehad met een complementair werkende arts of therapeut. Over dit contact waren de mensen over het algemeen zeer tevreden. Een kwart van de volwassenen gaf aan dat zij evenveel waarde hechten aan complementaire zorg als aan reguliere gezondheidszorg. Uit het onderzoek kwam bovendien naar voren dat deze groep ook in geval van ernstige ziekte gebruik zou willen maken van complementaire zorg.

Maar liefst 38% van de ondervraagden was van mening dat één of meer complementaire therapieën opgenomen zou moeten worden in de basisverzekering. In dit verband werden homeopathie, acupunctuur en chiropractie met name genoemd. Nog eens 22% vond dat alle complementaire therapieën vanuit de basisverzekering vergoed zouden moeten worden.

10% minder zorgkosten

Een onderzoek van Kooreman en Baars heeft aangetoond dat huisartsen die onder andere homeopathie toepassen in hun praktijk, gemiddeld 10% minder kosten maken dan hun collega huisartsen die geen complementaire en alternatieve therapieën toepassen, terwijl de standaard van zorg gelijk is aan elkaar. In deze tijden van stijgende zorgkosten is dit een zeer gunstig bijkomend effect (Kooreman & Baars, 2014) (2).

Zwitserland en Duitsland

Overigens staat de Nederlandse bevolking hierin niet alleen. In Zwitserland zijn, naar aanleiding van een referendum onder de bevolking, sinds 2017 een aantal complementaire geneeswijzen waaronder homeopathie en acupunctuur in het basispakket opgenomen (3). Ook in Duitsland is er veel vraag naar en waardering voor complementaire zorg. Uit een enquête van begin dit jaar onder ziekenhuispatiënten blijkt dat meer dan 50% van de ondervraagden ervaring heeft met complementaire geneeskunde (CAM), of zegt hier behoefte aan te hebben. De studie werd gedaan onder patiënten in verschillende Universitaire Medische Centra in de deelstaat Baden-Württemberg (4).

Roep om betere vergoedingen

De waardering voor complementaire zorg in Nederland is al jaren onveranderd groot. Het beleid van de zorgverzekeraars sluit hier niet of nauwelijks op aan. We doen dan ook een dringend beroep op u om de complementaire zorg royaler te vergoeden en hiermee recht doen aan de wens van een groot deel van uw klanten. Dat geldt niet alleen voor onze 8.000 leden, maar ook voor vele andere mensen die weliswaar niet lid zijn maar wel tot grote tevredenheid gebruik maken van homeopathie en andere complementaire geneeswijzen.

 

Mocht u vragen hebben of wilt u meer achtergrondinformatie of verduidelijking, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We komen graag langs voor een gesprek.

U kunt ons bereiken op 020-617 83 08 of  via bestuur@vereniginghomeopathie.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Annemieke Laan

directeur

 

 

Referenties:

1) https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2019/alternatieve-geneeswijzen-contact-en-opvattingen/conclusie

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25164536/ , https://vereniginghomeopathie.nl/?wetenschap=onderzoek-minder-zorgkosten-door-gebruik-van-complementaire-geneeswijzen

3) https://www.swissinfo.ch/eng/society/complementary-therapies_swiss-to-recognise-homeopathy-as-legitimate-medicine/42053830

4) https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-021-03460-6#citeas