Astma is een chronische aandoening van de longen. Bij astma zijn de longen zowel gevoelig als geïrriteerd. Bij een astma-aanval worden de luchtwegen nauwer en krijgt men moeite met ademhalen. Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij astma. Wanneer één van de ouders astma of een allergie heeft, is er 50% kans dat het kind tevens astma krijgt. Ook kinderen die te vroeg geboren zijn of een laag geboortegewicht hebben, hebben een verhoogde kans op het krijgen van astma. Ook op latere leeftijd kan astma zich ontwikkelen.

Astma is een overgevoeligheidsreactie voor stoffen (prikkels) die in je longen terechtkomen. Voorbeelden van deze stoffen zijn: huisstof, pollen, rook, haren of huidschilfers. Astma uit zich bij ieder persoon op andere wijze. Enkele kenmerken van astma zijn; benauwdheid, hoesten, ‘piepen’ tijdens het ademhalen, kortademigheid en vermoeidheid.

Tips

  • Als u astma heeft, zijn uw longen overgevoelig voor bepaalde prikkels. Het is dus belangrijk om de prikkels waar u niet tegen kunt zoveel mogelijk te vermijden.
  • Een actieve levensstijl is voor iedereen gezond, vooral voor mensen met astma. Sporten met astma is misschien even wennen, maar het verbetert uiteindelijk de conditie van uw longen en maakt de astmaklachten minder.
  • Roken is voor niemand goed, dat weten we allemaal. Maar roken en astma is pas echt een slechte combinatie.

Astma is niet zozeer een lokale klacht die alleen in de longen zit. In principe is astma een probleem van het immuunsysteem, en dat betreft het hele lichaam. Omdat met homeopathie ook het gehele lichaam wordt behandeld, kunnen vaak goede resultaten worden bereikt met homeopathie. Bezoek hiervoor een homeopaat.

Dit is geen zelfzorgindicatie. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch deskundige.

Wij streven er continu naar onze informatie zo evenwichtig en compleet mogelijk te maken. Mist u informatie over ingrediënten of producten? Laat het ons weten! Stuur een email naar: info@vereniginghomeopathie.nl.