Verhaal uit de praktijk: faalangst

Faalangst bij kinderen

Veel mensen zullen het herkennen: een gespannen gevoel dat zich aandient in de dagen of uren voorafgaand aan een examen of presentatie. Hoewel een gezonde mate van spanning kan bijdragen aan een goed resultaat, zal een teveel aan spanning eerder leiden tot teleurstelling. Een verhaal uit de praktijk.

Tekst: Peter Goosensen

Spanning

Faalangst komt voor bij volwassenen, maar zeker ook bij kinderen. In mijn praktijk zie ik een jongetje, hij is op dat moment bijna vier jaar oud. Zodra er veel mensen in zijn directe omgeving zijn, vindt hij dit spannend. Hierdoor kan hij ertegenop zien om naar het kinderdagverblijf te gaan. Ook als het gezin naar een theatervoorstelling gaat is het jongetje in de dagen daarvoor gespannen. Deze spanning kan zich opbouwen, wat in lichamelijk opzicht leidt tot trillende benen.

Wijze uitstraling

Ondanks zijn wat angstige inborst heeft het jongetje een open karakter en maakt hij heel gemakkelijk contact met andere kinderen. Verder valt me tijdens het consult op dat hij een enigszins wijze uitstraling heeft. Als ik deze observatie met de ouders deel, blijken zij dit te herkennen.

Faalangstige gevoelens

Faalangst kan vele oorzaken hebben. Ofschoon het deels erfelijk bepaald kan zijn, is er meestal toch meer aan de hand. Zo kan een onbedoeld negatieve benadering of een onrealistisch hoog verwachtingspatroon bijdragen aan het ontstaan van faalangstige gevoelens. Kinderen willen graag dat hun ouders trots op ze zijn. Voor ouders is het daarom belangrijk hun kind met regelmaat in positieve zin te bevestigen, eenvoudigweg omdat een kind dit nodig heeft.

Homeopathie

Ook bij faalangst kan homeopathie helpen de zaak een positieve wending te geven. Er zijn meerdere homeopathische middelen die faalangst in het beeld hebben. Doel van een homeopathische behandeling is het stimuleren van de vitaliteit. Omdat een homeopathisch middel het beste helpt als het zo nauwkeurig mogelijk past bij de individuele situatie, is het van belang dat de exacte uiting van de faalangst tijdens een consult gedetailleerd wordt besproken.

Meer lezen:

> ‘Het Argentum nitricum-kind: plankenkoorts’

Homeopathische middelen worden gekozen op basis van een totaalbeeld van de klachten. Dit artikel is niet geschikt als zelfhulp. Raadpleeg een homeopaat om een passend homeopathisch middel te vinden.