Ondanks de inzet van de professionals in de zorg en de steunmaatregelen van de overheid zijn de maatschappelijke consequenties van COVID-19 enorm. Ook wie zelf nog gezond is en niet direct hoeft te vrezen voor baan of inkomen ondervindt gevolgen van de maatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan.

Veel mensen kregen in de afgelopen maanden klachten na besmetting met het virus. Sommigen werden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Anderen kwamen zonder werk te zitten of zagen hun zaak failliet gaan. Jongeren in de samenleving hebben tijdens de lockdown te maken met sluiting van scholen en beperking van sociale contacten. Niet voor niets is er een piek in het aantal crisismeldingen bij de ggz-instellingen voor de jeugd.

Weerbaarheid

Eenzaamheid speelt in alle lagen van de bevolking. Ook wie minder hard is getroffen merkt de invloed van corona op het dagelijks leven. Het roept de vraag op wat we zelf kunnen doen om onze weerbaarheid te verhogen.

Leefstijl

Juist onder deze omstandigheden is het belangrijk om actief te blijven. Naast voor de hand liggende leefstijlregels als structuur, gezonde en gevarieerde voeding, regelmatig een flinke wandeling en voldoende nachtrust is het goed om op afstand in verbinding te blijven met de mensen om je heen.

Verbinding

Mensen groeten op straat, een familielid bellen, een appje sturen naar iemand die het zwaar heeft: het zijn juist de kleine alledaagse dingen die de ander lucht kunnen geven en die bijdragen aan een gevoel van verbondenheid. Ofschoon het je niet zal vrijwaren van de kans op besmetting, ziekte of financiële tegenslag kan het toch helpen de uitdagingen van deze tijd op een zinvolle manier tegemoet te treden.