Disclaimer Website:

De informatie op de website is bedoeld om u te informeren en kan als uitgangspunt dienen voor verder overleg met uw homeopathisch behandelaar. Het is uitdrukkelijk geen medisch advies dat u in de plaats kunt stellen van het persoonlijk consult van uw behandelaar. De Vereniging Homeopathie is dan ook in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze informatie.

Disclaimer Nieuwsbrief:

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland informeert u met haar digitale nieuwsbrief over zaken die zij vermeldenswaard vindt.

Zij:

  • deelt niet altijd de mening van overgenomen artikelen;
  • sluit elke aansprakelijkheid uit voor producten en diensten van derden;
  • beoogt geen medische adviezen te geven;
  • is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze informatie.