Burn-out en homeopathie

Burn-out

Naar schatting komt in Nederland meer dan 40 procent van het totale aantal ziekmeldingen door overspannenheid en burn-out. Gemiddeld kost een burn-out een werkgever zo’n 60.000 euro per persoon per jaar. Nog veel belangrijker dan deze economische factoren is het persoonlijke drama dat achter deze cijfers schuilgaat. Een goede reden om het verschijnsel burn-out eens tegen het licht te houden.

Tekst: Peter Goosensen

Criteria

Een burn-out is een toestand van uitputting die gedurende langere tijd is opgebouwd als gevolg van een overmaat aan stress. In de GGZ-standaard worden voor burn-out de volgende criteria gehanteerd: er is sprake van overspannenheid, de klachten zijn meer dan zes maanden geleden begonnen en gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan op de voorgrond.

Draagkracht en draaglast

Een zorgelijke ontwikkeling is het ontstaan van burn-out door stress op het werk. Door het stellen van te hoge eisen aan werknemers komt de verhouding tussen draagkracht en draaglast onder druk te staan. Rendement en efficiëntie staan centraal, wat niet altijd goed samengaat met de menselijke maat. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook sectoren als het onderwijs en de zorg gaan gebukt onder dit fenomeen.

Ziekte van deze tijd

Sociale druk kan meespelen bij het ontstaan van een burn-out. Door social media is er veel zichtbaar wat vroeger onzichtbaar bleef. Het niet meer kunnen waarmaken van een zorgvuldig opgebouwde status of hierin achterblijven in vergelijking met anderen leidt tot spanning en het gevoel ontoereikend te zijn. Ook in die zin kan burn-out beschouwd worden als een ziekte van deze tijd.

Gevoelens van falen

De persoonlijke gevolgen van een burn-out kunnen groot zijn. Ziekteverzuim, verlies van werk, problemen in relatie, gezin of familie en vermindering van sociale contacten kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven sterk afneemt. Vaak is er sprake van cynisme, ook gevoelens van falen komen veel voor.

Behandeling

Qua hulpverlening zullen veel huisartsen verwijzen naar een eerstelijns psycholoog. Behandeling kan bestaan uit het leren inzien en accepteren dat er sprake is van een (dreigende) burn-out, rust nemen, in kaart brengen wat mogelijke oorzaken zijn, het zoeken naar praktische oplossingen zoals het anders leren omgaan met spanning en begeleiding bij het bepalen van het moment waarop gestart kan worden met re-integratie. Een veel toegepaste behandelvorm bij burn-out is cognitieve gedragstherapie waarbij getracht wordt mogelijke disfunctionele gedachten om te buigen naar een meer objectieve blik op de werkelijkheid.

Homeopathie

Natuurlijke therapieën zoals homeopathie kunnen bij burn-out het proces van herstel in belangrijke mate ondersteunen of een dreigende burn-out helpen te voorkomen. Homeopathie is een milde therapievorm die naast het effect van de homeopathische middelen ook inzicht verschaft in de situatie. Een homeopathisch consult is bij uitstek een gelegenheid om zaken op een rijtje te zetten en na te gaan hoe de problemen zijn ontstaan.

Passend middel

De individuele beleving op diverse niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel) is voor een homeopaat doorslaggevend bij het komen tot een passend voorschrift. Daarnaast kunnen voeding- en leefstijladviezen en zo nodig orthomoleculaire ondersteuning (vitaminen, mineralen en andere nutriënten) deel uitmaken van de behandeling. Bij deze gecombineerde aanpak zie je vaak dat mensen beter in hun energie komen, een goed uitgangspunt voor verder herstel.

Wil je weten wat homeopathie voor jou kan betekenen?

Vind dan hier een homeopaat bij jou in de buurt >

 

Meer artikelen over burn-out:

> Sterker na een burn-out: het kán

> Gezondheidsklacht: burn-out

 


Word lid van de Vereniging Homeopathie