Keizer

Zondagochtend. Ik luister naar een strijkkwartet van Haydn. Opus 76 no.3, Hoboken III. Dat zal u zo 1-2-3 niets zeggen. Het draagt de tot de verbeelding sprekende naam ‘Kaiser’. In het variatiedeel klinkt een overbekend melodietje. Waar ken ik dat toch van? Het is het door Haydn opgepikte thema van het Engelse volkslied, dat vervolgens Oostenrijks volkslied werd  “Gott erhalte Franz den Kaiser” Tegenwoordig het Duitse: “Deutschland, Deutschland über alles”. Weet u het weer? Wat je noemt een volkslied in de aanbieding.

Op een vredige zondagochtend sluipen zo onverhoeds politieke verschuivingen binnen. Politiek heeft me heel lang niet geboeid, dat mag u best weten. Totdat de politiek zich met de homeopathie ging bemoeien. Mijn homeopathie. Uw homeopathie. Van de pakweg tienduizend middelen slechts 300 in Nederland geregistreerd (en vergoed door de verzekeraars). Verbod op het vermelden van de indicatie op homeopathische middelen. En nu het advies van een obscure (want niet door u en mij democratisch gekozen) euro-werkgroep (EASAC) om homeopathie niet meer te gedogen. Gedogen, dat zult u met mij eens zijn, is een typisch machtshebberswoord. De EASAC baseert haar advies voornamelijk op twee onderzoeken. Een meta-analyse van Shang en Egger en een onderzoek van een Australische regeringscommissie NHMRC. Beide onderzoeken zijn meteen onmaskerd als frauduleus omdat ze, gemeten aan wetenschappelijke normen, gemanipuleerd zijn.

Shang en Egger haalden de ongeoorloofde manipulatie uit om uit 110 onderzoeken er 8 te kiezen waarmee ze konden ‘bewijzen’ dat homeopathie niet werkt. Het Australisch onderzoek van de NHMRC haalde trucjes uit die meteen door methodologen werden ontmaskerd als valsspelen. Voor details zie: https://homeopathie.nl/wetenschappelijk-wangedrag-bij-uitbrengen-het-australische-rapport/.

Voor degenen onder u die de Engelse taal machtig zijn vindt u een lezing van Rachel Roberts van het australische HRI (Homoepathic Research Institute) waarin ze de methodologie van het australische onderzoek analyseert en haarfijn het valse spel ontmaskert. https://www.youtube.com/watch?v=dWKHFsRJhWk&t=48s

Er blijft geen spaan heel van deze onderzoeken. Maar ze hebben wel wereldwijd de pers gehaald. Roberts zal u ook vertellen dat dit rapport een tweede versie is. De eerste is nooit gepubliceerd en wordt angstvallig geheim gehouden.

De EASAC geeft met haar euro-adviesrapport te kennen niet op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken. Wat heet actueel: in vier grote meta-analyses is al in de jaren 90 van de vorige eeuw aangetoond dat de homeopathische methode werkt. Of kijkt de commissie bewust een andere kant op? Hebben ze niet in de gaten gehad dat de onderzoeken waar ze hun advies op baseren niet deugen? Hebben ze wellicht alleen de conclusie gelezen? Lobby? Macht?

Ik ga toch maar een ander muziekstuk opzetten. Wat zal ik nemen? Wat dacht u van de 9e van ‘Ludwig van’ met het slotkoor op een gedicht van Schiller dat besluit met “Alle Menschen werden Brüder.” Maar o, mijn hemel, dat lied is uitgeroepen tot volkslied van de Europese Unie.

Ik denk dat ik een beter volkslied in de aanbieding heb. Wat dacht u van “Die unmögliche Tatsache” van Christian Morgenstern, dat eindigt met de slotstrofe “Weil nichts sein kann, was nicht sein darf.“ De melodie van Beethoven kunnen we handhaven, probeer maar: ‘Alle Menschen werden Brüder’ of:  ‘Weil nichts sein kan, was nicht sein darf’ of: blabla blabla blááááá blabla!

Fernand Debats

Fernand Debats is arts voor homeopathie en houdt praktijk in Eindhoven en Middelburg volgens de klassieke homeopathie.

www.quodnatura.info

Meer blogs van Fernand Debats