De natuur binnen en buiten de mens

Als kind al vond ik karakteristieke mensen interessant. Die belangstelling in de aard of natuur van de mens kwam me uitstekend van pas in de 35 jaar dat ik in Oss mijn praktijk voor homeopathie had. De menselijke aard als onderdeel van de constitutie is immers leidend bij de keuze voor een passend geneesmiddel.

Een kleine 5000 verschillende mensen vertelden me in al die jaren hun klachten in samenhang met hun levensverhalen. Met aandacht maar vaak ook met verbazing liet ik ze op me in werken. En geen enkel verhaal was hetzelfde. Steeds was ik getuige van het uniek zijn van de innerlijke natuur van ieder mens.

Met de natuur van buiten bedoel ik niet alleen alle soorten dieren, planten en mineralen, maar ook de omgeving waarin wij vertoeven, de planeet aarde met het klimaat en de hele kosmos.  Elk organisme uit die natuur heeft een energetische vormkracht die zowel ziekmakend als helend kan zijn. Homeopathische geneesmiddelentesten en talloze geslaagde casussen van  patiënten met gelijksoortige symptoomvormen hebben dat aangetoond.   

In januari 2024 was de Engelse schrijver en klimaatactivist  George Monbiot te gast bij het TV-programma Wintergasten. Hij benadrukte het belang van een goed verhaal als er veranderingen gewenst zijn om de orde in de natuur te herstellen. Toen ik dat hoorde realiseerde ik me ook dat de homeopathie feitelijk geen volwaardige en erkende plek binnen de gezondheidszorg heeft en dat ook daar hard nodig de orde hersteld mag worden.

In de visie van Monbiot hebben ook wij daarvoor een goed verhaal naar buiten toe nodig. Enerzijds over de kracht en efficiëntie van de homeopathie die gebruik maakt van de energie uit de natuur om patiënten weer in balans te brengen. Maar tevens over het verbonden zijn van de mens met allen en alles om ons heen, waar we niet vanuit een individuele superieure en destructieve houding mee om dienen te gaan maar vanuit een holistisch liefdevol gevoel. Moge dat verhaal overal luid doorklinken en effect sorteren.  

Jan Hoes.

Jan Hoes

Arts voor homeopathie (niet praktiserend) en redacteur voor HM.

Meer blogs van Jan Hoes

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content

No related posts found.