Homeopathie mogelijk effectief bij behandeling mastitis bij runderen

koe-mastitis-homeopathie-wetenschapEen veelbelovende nieuwe studie laat zien dat homeopathische geneesmiddelen mogelijk effectief zijn in de behandeling van mastitis bij runderen, vooral wanneer er sprake is van meervoudige antibioticaresistentie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor melkveehouders. Zuivelproducten worden hierdoor veiliger voor de gezondheid van de consument en de melkproductie wordt duurzamer.

Mastitis of uierontsteking is een veel voorkomende ontstekingsaandoening bij melkvee. Koeien met mastitis produceren minder melk en de kwaliteit daarvan neemt ook af.

Van oudsher is antibiotica de eerste keuze waarmee de dieren worden behandeld, maar de toename van meervoudige antibioticaresistentie bij mastitisgevallen baart steeds meer zorgen en heeft de noodzaak voor alternatieve behandelingen vergroot.

Onderzoekers hebben in een recente studie het potentieel van een nieuw homeopathisch complexgeneesmiddel onderzocht voor de behandeling van antibioticaresistente mastitis in een kudde koeien bij de universiteit.

De resultaten toonden aan dat koeien in de groep die met homeopathie werden behandeld een beter mastitismanagement, lagere stressniveaus (gemeten aan de hand van cortisol in het bloed) en een hogere melkkwaliteit hadden dan koeien in de placebogroep.

Hoewel grootschaliger onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen, is homeopathie duidelijk een optie voor melkveehouders om te overwegen in het licht van antibioticaresistentie, de vraag van consumenten naar veiligere zuivelproducten en de behoefte aan duurzamere landbouw.

 

Bron: ECHAMP

thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0043-1768465