Homeopathie bij overgewicht

Homeopathie bij overgewicht

We worden met z’n allen steeds zwaarder. In 2023 had 51 procent van alle Nederlanders vanaf 20 jaar overgewicht. 16 procent van de bevolking van 20 jaar of ouder had zelfs obesitas. Ook ernstige vormen van obesitas komen ook steeds vaker voor. Van de Nederlanders ouder dan 20 jaar, had begin jaren 80 33 procent overgewicht en 5 procent obesitas. 1 procent had een ernstige vorm van obesitas. In 2023 was dat 4 procent.

Laaggradige ontstekingen

Deze trend beperkt zich niet tot Nederland. 30 procent van de wereldbevolking kampt met overgewicht of obesitas. En dat is een probleem, want overgewicht zorgt voor laaggradige ontstekingen, wat de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker vergroot. Overgewicht en obesitas zijn zelfs de vijfde doodsoorzaak.

Andere aandoeningen

Overgewicht is niet altijd simpel te behandelen door minder tot je te nemen dan je verbruikt. Overgewicht gaat vaak samen met andere
aandoeningen, en heeft niet altijd een eenduidige en makkelijk te achterhalen oorzaak. Het kan ook zijn dat het immuunsysteem is aangetast, waardoor je nog vatbaarder wordt voor andere aandoeningen. Aanpassingen op het gebied van levensstijl en dieet kunnen daarin in sommige gevallen werken, maar helpen vaak niet voldoende. Vooral niet als de orgaanfuncties van een patiënt verstoord zijn.

Onderliggende oorzaak

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat homeopathie kan bijdragen aan een gezond gewicht. Zo behandelde een klassiek homeopaat in Rusland met succes een patiënte die leed aan obesitas. Naast obesitas had zij een onregelmatige menstruatiecyclus met hevige bloedingen en ervoer ze algemene zwakte en aanvallen van duizeligheid en bewustzijnsverlies. De homeopaat behandelde niet het symptoom – haar obesitas – maar de onderliggende oorzaak: langdurig verdriet om het verlies van haar moeder. In de periode van de behandeling nam ze geen andere medicijnen en ging ze door met hetzelfde dieet en dezelfde routine als daarvoor. 12,5 maanden na het starten van haar behandelingen, was ze ruim twintig kilo kwijt en was haar levenskwaliteit aanzienlijk verbeterd.

Bron: CBS.nl / PUBMED