Artsen tegen ziekmakende stoffen in hulpmiddelen

In Nederlandse ziekenhuizen worden volop medische hulpmiddelen gebruikt die stoffen bevatten die tal van medische problemen kunnen veroorzaken. Het gaat daarbij onder meer om de hormoonverstorende stoffen bisfenol en ftalaten, waaraan patiënten worden blootgesteld via bijvoorbeeld infusen, beademings- en dialyseapparatuur.

In een artikel dat deze week verschijnt in Medisch Contact pleiten onder meer een toxicoloog, een kinderarts en een oncoloog ervoor dat artsen alleen nog maar hulpmiddelen gaan gebruiken die vrij zijn van de hormoonverstorende stoffen. Het gaat daarbij onder meer om bisfenol A (BPA) dat wordt gebruikt bij de productie van plastics en ftalaten zoals di-2-ethylhexylftalaat (DEHP) die worden gebruikt als weekmakers in plastic. Ook vinden de auteurs dat de overheid nog meer maatregelen moet nemen tegen hormoonverstorende stoffen.

De auteurs wijzen in hun artikel in Medisch Contact op recent onderzoek door de Universiteit Utrecht dat laat zien dat zo’n tachtig ziekten in verband worden gebracht met de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Hard bewijs voor een causaal verband ontbreekt echter, onder meer omdat mensen tijdens hun leven aan nog veel meer stoffen worden blootgesteld. Het gaat om hormoongerelateerde kankers, zoals borst-, prostaat- en zaadbalkanker, waarvan de incidentie in de afgelopen dertig jaar ernstig is toegenomen. Maar ook is er een verband met obesitas, cryptorchisme, endometriose, astma en ADHD.

Volgens een berekening van de Universiteit Utrecht leveren zestien van de tachtig ziekten die worden gerelateerd aan hormoonverstorende stoffen al zo’n 46 tot 288 miljard euro aan ziektekosten op in Europa.