Actie: Roep om betere vergoeding van homeopathie!

Betere vergoeding complementaire zorgNederlanders met een aanvullende verzekering die gebruik willen maken van een complementaire behandeling moeten een deel van de kosten hiervoor zelf betalen. Zo kan bijvoorbeeld een eerste consult bij een homeopaat een grote uitgave zijn. De geringe vergoeding vanuit de aanvullende verzekering vormt een schril contrast met de positieve waardering voor complementaire zorg bij veel Nederlanders.

Door Lilian Peters, klassiek homeopaat

De vergoeding voor homeopathie vanuit de aanvullende verzekering varieert op dit moment van 25 tot maximaal 50 euro per behandeling. Dat is 1/3 tot minder dan de helft van de consultprijs. Daarnaast is er sprake van een maximale vergoeding per jaar voor alle complementaire behandelingen samen. Bovendien zijn er verzekeraars, waaronder FBTO en Anderzorg, die in hun aanvullende verzekering helemaal geen vergoeding meer aanbieden voor homeopathie of andere complementaire behandelingen.

Zeer tevreden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2018 onderzoek naar de mening van Nederlanders over complementaire gezondheidszorg (1). In dat jaar bleek 11% van de ondervraagden contact te hebben gehad met een complementair werkende arts of therapeut. Over dit contact waren de mensen over het algemeen zeer tevreden. Een kwart van de volwassenen gaf aan dat zij evenveel waarde hechten aan complementaire zorg als aan reguliere gezondheidszorg. Uit het onderzoek kwam bovendien naar voren dat deze groep ook in geval van ernstige ziekte gebruik zou willen maken van complementaire zorg.

Maar liefst 38% van de ondervraagden was van mening dat één of meer complementaire therapieën opgenomen zou moeten worden in de basisverzekering. In dit verband werden homeopathie, acupunctuur en chiropractie met name genoemd. Nog eens 22% vond dat alle complementaire therapieën vanuit de basisverzekering vergoed zouden moeten worden.

10% minder zorgkosten

Een onderzoek van Kooreman en Baars heeft aangetoond dat huisartsen die onder andere homeopathie toepassen in hun praktijk, gemiddeld 10% minder kosten maken dan hun collega huisartsen die geen complementaire en alternatieve therapieën toepassen, terwijl de standaard van zorg gelijk is aan elkaar. In deze tijden van stijgende zorgkosten is dit een zeer gunstig bijkomend effect (Kooreman & Baars, 2014) (2).

Zwitserland en Duitsland

Overigens staat de Nederlandse bevolking hierin niet alleen. In Zwitserland zijn, naar aanleiding van een referendum onder de bevolking, sinds 2017 een aantal complementaire geneeswijzen waaronder homeopathie en acupunctuur in het basispakket opgenomen (3). Ook in Duitsland is er veel vraag naar en waardering voor complementaire zorg. Uit een enquête van begin dit jaar onder ziekenhuispatiënten blijkt dat meer dan 50% van de ondervraagden ervaring heeft met complementaire geneeskunde (CAM), of zegt hier behoefte aan te hebben. De studie werd gedaan onder patiënten in verschillende Universitaire Medische Centra in de deelstaat Baden-Württemberg (4).

Koerswijziging

De waardering voor complementaire zorg in Nederland is al jaren onveranderd groot. Het beleid van de zorgverzekeraars sluit hier niet of nauwelijks op aan. Misschien is het tijd voor een koerswijziging, waarbij verzekeraars complementaire zorg royaler gaan vergoeden en hiermee recht doen aan de wens van een groot deel van hun klanten.

 

Actie: Oproep aan zorgverzekeraars voor betere vergoedingen!

De Vereniging Homeopathie vindt het tijd voor actie en roept al haar leden en niet-leden op om een kaartje aan hun zorgverzekeraar te sturen met het verzoek om homeopathie en andere complementaire zorg beter te vergoeden.

Doe je mee?

 

Download hier de kaart (pdf), druk hem dubbelzijdig af en stuur hem naar je zorgverzekeraar. >

 

Kaartje Zorgverzekeraar

 

Je kunt natuurlijk ook zelf een briefje schrijven.

De adressen van de belangrijkste zorgverzekeraars vind je hieronder:

 


Anderzorg

Postbus 1177
7500 BD ENSCHEDE


ASR Ziektekosten

Postbus 2072
3500 HB UTRECHT


Coöperatie Menzis 

Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE


Coöperatie VGZ 

Postbus 5040
6802 EA ARNHEM


CZ

Postbus 90152
5000 LD TILBURG


De Friesland

Postbus 270
8901 BB LEEUWARDEN


DSW Zorgverzekeraar

Postbus 173
3100 AD SCHIEDAM


Eno Zorgverzekeraar N.V.

Postbus 166
7400 AD DEVENTER


FBTO Zorgverzekeringen

Postbus 318
8901 BC LEEUWARDEN


Interpolis Zorgverzekeringen – Zorg Actief

Postbus 13
5000 AA TILBURG


IZA Zorgverzekeraar

Postbus 25030
5600 RS EINDHOVEN


IZZ Zorgverzekeraar

Prins Willem-Alexanderlaan 719
7311 ST APELDOORN


Nationale-Nederlanden Zorgverzekeringen

Postbus 93604
2509 AV DEN HAAG


Ohra Zorgverzekeringen

Postbus 40000
6803 GA ARNHEM


ONVZ Zorgverzekeraar

Postbus 392
3990 GD HOUTEN


Stad Holland Zorgverzekeraar

Postbus 295
3100 AG SCHIEDAM


Univé Verzekeringen

Postbus 25030
5600 RS EINDHOVEN


UMC Zorgverzekeraar

Postbus 25030
5600 RS EINDHOVEN


Zilveren Kruis

Postbus 444
2300 AK LEIDEN


Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Postbus 400
2300 AK LEIDEN


 

 

 

 

1) https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2019/alternatieve-geneeswijzen-contact-en-opvattingen/conclusie

2) onderzoekhttps://vereniginghomeopathie.nl/?wetenschap=onderzoek-minder-zorgkosten-door-gebruik-van-complementaire-geneeswijzen

3) https://www.swissinfo.ch/eng/society/complementary-therapies_swiss-to-recognise-homeopathy-as-legitimate-medicine/42053830

4) https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-021-03460-6#citeas