Onderzoek: Minder pijnstillers bij homeopathie

Samenvatting

Als u dagelijks wordt geconfronteerd met chronische pijn, is een pijnstillend geneesmiddel onontbeerlijk. In Nederland gebruiken veel mensen pijnstillers van het type Niet Steroïde Ontstekings Remmende Medicatie (NSAID’s), zoals bijvoorbeeld ibuprofen. U kunt deze pijnstillers bijvoorbeeld gebruiken als u last heeft van gewrichtspijn. Door het gebruik van de pijnstiller kunt u dan toch bewegen. Met beleid blijven bewegen is namelijk belangrijk bij gewrichtsklachten. Aan langdurig gebruik van NSAID´s kleeft helaas een bezwaar, als u deze geneesmiddelen langdurig nodig heeft. Deze pijnstiller is niet goed voor uw maag en daarom schrijft de huisarts vaak ook nog een maag beschermend geneesmiddel voor. Misschien kan homeopathie u helpen?

Frans onderzoek -de EPI3-MSD studie – toonde aan, dat bij behandeling door homeopathisch artsen bij spier- en gewrichtspijn, de helft minder NSAID’s werd voorgeschreven. Het heilzame effect van hun behandeling bleef daarbij even groot als bij de behandeling van hun collega huisartsen. Ook werden er door het verminderde gebruik van pijnstillers, minder bijwerkingen gemeld (Rossignol et al., 2012 [5]).

Inleiding

Het doel van de studie was te beoordelen, wat de gevolgen van de behandelkeuze van de arts waren als de arts koos voor homeopathische zorg, homeopathische zorg gecombineerd met gebruikelijke zorg en uitsluitend gebruikelijke, gangbare zorg. In dit onderzoek werd specifiek gekeken naar de gevolgen voor mensen met spier- en gewrichtspijn. Onderzoekers beoordeelden het herstel van deelnemers, hun geneesmiddelgebruik, bijwerkingen en het eventuele verlies aan therapeutische mogelijkheden. Met verlies aan therapeutische mogelijkheden wordt bedoeld of er door de keuze van behandeling de patiënt misschien meer therapie nodig heeft of kansen misloopt op een goede behandeling voor zijn of haar klachten.

Methode

De EPI3-MSD studie is een nationaal onderzoek onder huisartsen in Frankrijk geweest. Dit grootschalige, landelijke onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van 825 (huis)artsen en hun patiënten. Deze artsen gebruiken homeopathie, gangbare geneeskunde (allopathie) of een mengvorm van beiden. Deelnemers werden geïnterviewd bij het begin van het onderzoek, na 1 maand, drie maanden en 12 maanden. Er werd gevraagd naar de spier- en gewrichtspijn en het medicijngebruik.

Resultaten

In totaal namen 1153 patiënten deel aan het onderzoek. De patiënten verschilden niet per behandelgroep. Alleen de deelnemers in de groep, die met homeopathie werd behandeld hadden over het algemeen al langer last van hun klachten (62% in de homeopathie groep hadden langer dan 12 weken klachten ten opzichte van 49% in de gangbare zorg groep en 50% in de gemengde groep). De mate van herstel van de spier- en gewrichtsklachten waren aan het einde van het onderzoek jaar in alle drie de groepen even groot. Er was dus geen behandelverschil. Het gebruik aan NSAID-pijnstillers was in de homeopathie groep wel 50% lager dan in beide andere behandelgroepen.

Conclusie

Patiënten met chronische spier- en gewrichtspijn, die door de homeopathisch arts werden begeleid gebruikten 50% minder pijnstillers in vergelijking met patiënten die door een arts werden begeleid zonder toepassing van homeopathie. Het verminderde gebruik van pijnstillers ging gepaard met het minder vaak optreden van bijwerkingen van deze geneesmiddelen, in de groep behandeld door homeopathisch artsen. De effectiviteit van de behandeling was even hoog als in de standaard zorg groep, er was dus geen verlies aan therapeutische mogelijkheden door homeopathische zorg.

Lees hier het gehele onderzoek

Rossignol 2012 (pdf)

Verder onderzoek naar homeopathie en een verminderd geneesmiddelgebruik

In Italië zijn over de periode van drie jaar 139 gezinnen gevolgd. Voor hen werd bijgehouden hoeveel geneesmiddelvoorschriften zij kregen en hoeveel homeopathievoorschriften. Uit deze studie bleek, dat naarmate gezinnen de voorkeur aan allopathische (gangbare, reguliere) geneesmiddelen gaven, het aantal voorschriften hoger werd (Basili, Lagona, Roberti di Sarsina, Basili, & Valeria Paterna, 2011 [2]). In het Britse ziekenhuis voor Homeopathie is ook bijgehouden hoeveel minder geneesmiddelen mensen na de behandeling in dat ziekenhuis gebruikten. Van de 262 patiënten, die geneesmiddelen op recept innamen bij aanvang van de behandeling, gebruikten 76 (29%) mensen geen geneesmiddelen meer en 84 (32%) hadden hun inname kunnen verminderen (Sharples, van Haselen, & Fisher, 2003 [6]). Uit andere studies blijkt de noodzaak voor antibiotica fors af te nemen door een behandeling met homeopathie (Chand et al., 2014 [3]; Grimaldi-Bensouda et al., 2014 [4]; Sinha et al., 2012 [7]). Daarnaast is gebleken dat wanneer mensen onder zorg van een arts zijn, die ook alternatieve behandelmethoden toepast, dat zij per jaar gemiddeld 25 euro minder aan (genees)middelen gebruiken (Baars & Kooreman, 2014 [1]).

Bronnen:

[1] Baars, E. W., & Kooreman, P. (2014). A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open, 4(8), e005332. doi: 10.1136/bmjopen-2014-005332

[2] Basili, A., Lagona, F., Roberti di Sarsina, P., Basili, C., & Valeria Paterna, T. (2011). Allopathic versus Homeopathic Strategies and the Recurrence of Prescriptions: Results from a Pharmacoeconomic Study in Italy. Evid Based Complement Alternat Med, 2011, 969343. doi: 10.1093/ecam/nep023

[3] Chand, Kusum S., Manchanda, Raj K., Mittal, Renu, Batra, Sudhir, Banavaliker, Jayant N., & De, Indra. (2014). Homeopathic treatment in addition to standard care in multi drug resistant pulmonary tuberculosis: a randomized, double blind, placebo controlled clinical trial. Homeopathy, 103(2), 97-107. doi: 10.1016/j.homp.2013.12.003

[4] Grimaldi-Bensouda, L., Begaud, B., Rossignol, M., Avouac, B., Lert, F., Rouillon, F., . . . Guillemot, D. (2014). Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008. PLoS One, 9(3), e89990. doi: 10.1371/journal.pone.0089990

[5] Rossignol, M., Begaud, B., Engel, P., Avouac, B., Lert, F., Rouillon, F., . . . Abenhaim, L. (2012). Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 21(10), 1093-1101. doi: 10.1002/pds.3316

[6] Sharples, F. M., van Haselen, R., & Fisher, P. (2003). NHS patients’ perspective on complementary medicine: a survey. Complement Ther Med, 11(4), 243-248.

[7] Sinha, M. N., Siddiqui, V. A., Nayak, C., Singh, Vikram, Dixit, Rupali, Dewan, Deepti, & Mishra, Alok. (2012). Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopathy, 101(1), 5-12. doi: 10.1016/j.homp.2011.08.003