Onderzoek: Homeopathisch middel Galphimia glauca bij hooikoorts

We bespreken een studie over homeopathie bij hooikoorts (Wiesenauer 1990). Deze biedt een aanwijzing voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij een pollenallergie, en is een van meerdere studies die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie bij allergie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van Galphimia glauca bij de behandeling van patiënten die lijden aan hooikoorts (pollinose)?

Onderzoeksmethode

Volgens een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie zijn 164 patiënten vanuit verschillende huisartspraktijken geïncludeerd. De homeopathie-medicatie bestond uit sacharosebolletjes bestrooid met Galphimia glauca D4. De keuze van de juiste medicatiefrequentie werd aan de artsen overgelaten. Het resultaat werd gemeten aan de hand van de neus- en oogklachten op een schaal van vier niveaus, twee en vier weken na het begin van de behandeling.

Belangrijkste resultaten

Statistisch significante verschillen konden worden gevonden voor verbetering van de neus- en oogklachten bij het eerste vervolgbezoek en voor de oogklachten bij het tweede vervolgbezoek. Er werd geen verschil gevonden voor neusklachten bij het tweede vervolgbezoek.

Conclusies en aanbeveling

Het homeopathisch middel Galphimia glauca D4 vermindert hooikoortsklachten, met name klachten van het oog.

Bron

Wiesenauer M, Gaus W, Häussler S (1990). Behandlung der Pollinoisis mit Galphimia glauca. Eine Doppelblindstudie unter Praxisbedingungen [The treatment of pollinosis with Galphimia glauca D4 – A randomized placebo-controlled double-blind clinical trial]. Allergologie; 13:359–363.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.