Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie ter voorkoming van postpartumbloedingen

Onderzoek: Homeopathie ter voorkoming van postpartumbloedingen

We bespreken een kleinschalige pilotstudie bij postpartumbloedingen (Oberbaum 2005). Deze biedt initiële aanwijzingen voor bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie bij bloedingen kort na de bevalling. Niveau van bewijs: II-III.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van homeopathische verdunningen van Arnica montana en Bellis perennis op het bloedverlies na de bevalling?

Onderzoeksmethode

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werden veertig bevallende vrouwen geïncludeerd. Ze werden gerandomiseerd in een van de drie groepen: Arnica montana C6 en Bellis perennis C6 (n = 14), Arnica montana C30 en Bellis perennis C30 (n = 14), of dubbele placebo (n = 12). Na 48 uur werd de Arnica/placebo stopgezet en de patiënten gingen door met de Bellis/placebo tot het einde van de kraamvloed (lochia). Hemoglobinewaarden (Hb) werden in kaart gebracht als indicator voor de mate van bloedverlies.

Belangrijkste resultaten

72 uur postpartum bleven de gemiddelde Hb-niveaus gelijk na behandeling met homeopathische middelen (12,7 versus 12,4) in vergelijking met een significante daling van de Hb-niveaus in de placebogroep (12,7 versus 11,6; p < 0,05), ondanks de minder gunstige initiële kenmerken van de homeopathiegroep. Het gemiddelde verschil in Hb-niveaus 72 uur postpartum was -0,29 (95% CI -1,09; 0,52) in de behandelingsgroep en -1,18 (95% CI -1,82; -0,54) in de placebogroep (p < 0,05).

Conclusies en aanbeveling

Behandeling met de homeopathische middelen Arnica montana en Bellis perennis kan, in vergelijking met placebo, het postpartum bloedverlies verminderen.

Bron

Oberbaum M, Galoyan N, Lerner-Geva L, Singer SR, Grisaru S, Shashar D, Samueloff A (2005). The effect of the homeopathic remedies Arnica montana and Bellis perennis on mild postpartum bleeding – A randomized, double-blind, placebo-controlled study – Preliminary results. Complementary Therapies in Medicine; 13:87–90.

Niveau van bewijs: II-III

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.