Onderzoek: Homeopathie en hoge bloeddruk

Samenvatting

In Nederland is bij veel mensen de bloeddruk te hoog. U merkt meestal niet of uw bloeddruk te hoog is. Heel soms maakt het u duizelig of heeft u wat hoofdpijn of suizen uw oren. Door de hoge bloeddruk (hypertensie) is de belasting op het hart en de bloedvaten hoger, en dat is ongewenst. Regelmatig bewegen en een gezond gewicht zijn hier tegen van belang. Een te hoge bloeddruk kan behandeld worden met medicijnen. Soms zijn medicijnen niet afdoende om de bloeddruk onder controle te houden. Dan is het belangrijk te gaan zoeken naar aanvullende mogelijkheden.

In India is homeopathie geïntegreerd in het gezondheidszorgsysteem. Onderzoek naar de werking van homeopathie vindt in verschillende onderzoekscentra plaats. Uit Indiaas onderzoek van het Onderzoekscentrum voor Homeopathie in West Bengali blijkt dat klassieke homeopathie een hoge bloeddruk aanzienlijk kan verlagen (Saha, Koley, Hossain, Mundle, & Rath, 2013 [2]).

 

Inleiding

Voor volwassenen is sprake van een verhoogde bloeddruk ofwel hypertensie bij een bovendruk (systolische bloeddruk, SBD) van 140 mmHg of hoger, en/of een onderdruk (diastolische bloeddruk, DBD) van 90 mmHg of hoger. Het doel van dit onderzoek naar hoge bloeddruk is om te beoordelen of klassieke homeopathie de bloeddruk kan verlagen. Hiertoe wordt een groep mensen die klassiek homeopathisch wordt behandeld vergeleken met een groep mensen die placebo (een nepmiddel) ontvangt. Het onderzoek werd uitgevoerd in de polikliniek van het Mahesh Bhattacharyya Homoeopathy Medical College and Hospital te West Bengali (Saha et al., 2013 [2]).

 

Methode

Honderdvijftig deelnemers met hoge bloeddruk (leeftijd tussen de 18 en 65 jaar) werden voor het onderzoek geselecteerd en vervolgens willekeurig verdeeld tussen de behandel- en placebo groep. Deelnemers gebruikten geen medicijnen voor hoge bloeddruk bij het begin van het onderzoek. Gebruikten patiënten wel medicijnen dan werden deze mensen uitgesloten van deelname aan de studie. De placebogroep ontving een inactief nepmiddel. Zowel de deelnemers als de beoordelaars wisten niet of iemand het nepmiddel of het homeopathische geneesmiddel had gekregen. Na drie maanden en na zes maanden werd de bloeddruk gemeten. Deelnemers uit beide groepen kregen ook voedingsadvies -het zogenaamde DASH dieet-. Dit dieet is bloeddrukverlagend.

 

Resultaten

De onderzoeksgroepen verschilden bij aanvang van de studie niet van elkaar. De gemiddelde leeftijd van de studiedeelnemers was 51 jaar. Na zes maanden was de bovendruk (de systolische druk) met gemiddeld 27 mmHg gezakt in de homeopathiegroep, terwijl de bloeddruk in de placebogroep was toegenomen met 4 mmHg. De onderdruk (de diastolische druk) veranderde op vergelijkbare wijze. De onderdruk in de homeopathiegroep was verlaagd met 12 mmHg, in de placebogroep juist verhoogd met 2 mmHg (zie grafiek). De meest voorgeschreven middelen waren: Natrium muriaticumCalcarea carbonicaSulphurThuja occidentalisNitricum acidum and Medorrhinum.

 

Conclusie

Klassieke homeopathie heeft een aanzienlijk bloeddrukverlagend effect ten opzichte van placebo.

Het sterke punt van deze studie is dat er werkelijk het specifieke effect van het homeopathische middel is gemeten. Het is echter onduidelijk of de gegevens voor de Indiase deelnemers ook op zullen gaan voor de Nederlandse bevolking.

 

Lees hier het gehele onderzoek

Saha 2013 (pdf)

 

Verder onderzoek naar homeopathie en een hoge bloeddruk

Er is meer onderzoek naar de werking van homeopathie bij een hoge bloeddruk uitgevoerd. In onderzoek van de Universiteit van Durban in Zuid Afrika werd het effect van klassieke homeopathie vergeleken met de werking van een complex homeopathisch middel. (Een complex homeopathisch middel bevat meerdere homeopathische middelen en wordt standaard gegeven bij een aandoening gegeven zonder individueel te kijken , terwijl een klassiek homeopathisch middel  afgestemd wordt op de persoon.) Deelnemers in dit onderzoek waren volwassen vrouwen met hypertensie. Bij deelnemers in beide groepen werd aanzienlijke bloeddrukdaling bereikt. Er was geen verschil tussen de groepen (Aboobaker, 2011 [1]). In onderzoek gepresenteerd op het International Congress of Complementary Medicine Research in Londen bleek bloeddrukdaling door homeopathie ook aangetoond te kunnen worden. In vergelijking met placebo daalde de bloeddruk van de 129 deelnemers aanzienlijk. Deze studie was bijzonder omdat homeopathie hier als aanvulling op bestaande medicatie werd gegeven. Met homeopathie werd dus een extra bloeddrukverlagend effect bovenop medicatie gemeten (Sharma, Sharma, & Sharma, 2013 [3]).

 

Bronnen:

[1] Aboobaker, R. (2011). A comparison of the efficacy of two homoeopathic interventions in the treatment of primary hypertension in adult females. (Master), Durban University of Technology, Durban. Retrieved from http://ir.dut.ac.za/bitstream/handle/10321/668/Aboobaker_2011.pdf?sequence=1

[2] Saha, S., Koley, M. , Hossain, S., Mundle, M., & Rath, P. (2013). Individualized homoeopathy versus placebo in essential hypertension: A double-blind randomized controlled trial. Indian J Res Homoeopathy, 7(2), 61-72.

[3] Sharma, N., Sharma, S., & Sharma, S. (2013). Individualized homeopathy as an adjuvant in treatment for hypertension in older adults: Results from randomized double blind placebo controlled trial (627). Paper presented at the 8th Annual International Congress of Complementary Medicine Research,  ICCMR 2013 London.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content