Onderzoek: Homeopathie effectief bij blaasontstekingen

Homeopathie bij blaasontstekingVeel vrouwen hebben last van blaasontstekingen (cystitis). Helaas blijft dat vaak niet bij het eenmalig doormaken van zo’n ongemak, maar vormen zij een terugkerend probleem.

In de meeste gevallen worden voor de behandeling van blaasontstekingen breedspectrum antibiotica ingezet. Een risico van het gebruik van dit soort medicatie is dat bacteriën die de ontsteking veroorzaken resistent kunnen worden, de zogenaamde antibioticaresistentie.

Individuele, klassieke homeopathie biedt een oplossing om terugkerende blaasontstekingen effectief te kunnen behandelen.

Opzet van het onderzoek

Wetenschappers in Zwitserland en Duitsland hebben onderzoek gedaan naar de inzet van homeopathie bij vrouwen met terugkerende blaasontstekingen, die geen baat hadden bij eerdere reguliere behandeling met antibiotica. Deze vrouwen werden succesvol klassiek homeopathisch behandeld. Daarna werden zij gedurende minimaal 3 jaar gevolgd. In deze periode werd bijgehouden hoe vaak ze een urineweginfectie hadden en welke antibiotica ze toegediend kregen. Daarnaast vulden zij zelf een vragenlijst in om de resultaten van de verschillende behandelwijzen te beoordelen.

Conclusie

Door de homeopathische behandeling verminderde het aantal urineweginfecties evenals het aantal antibiotica-behandelingen van maandelijks naar minder dan 3 keer per jaar. Drie van de vier vrouwen had geen blaasontsteking meer gedurende meer dan anderhalf jaar en kregen evenmin antibiotica-behandeling. Een terugval in symptomen kon efficiënt behandeld worden door het betreffende homeopathische middel te herhalen. Resultaten uit de vragenlijsten waren allemaal positief.

Conclusie hiervan is dat individuele homeopathische behandeling een uitkomst kan bieden voor vrouwen met terugkerende blaasontsteking. Nader onderzoek met grotere onderzoeksgroepen en een controlegroep is nodig om dit resultaat te bestendigen.

Lees hier het gehele onderzoek

Katharina Gaertner, Klaus von Ammon, Martin Frei-Erb 2020 (pdf)

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov