Onderzoek: Homeopathie bij vruchtbaarheidsproblemen van de vrouw (Gerhard 1998)

We bespreken een studie over homeopathie bij vruchtbaarheidsproblemen van de vrouw (Gerhard 1998). Het is een van twee homeopathiestudies bij vruchtbaarheidsproblemen en die een aanwijzing bieden voor de werkzaamheid van homeopathie hierbij. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van het complexe homeopathische middel Mastodyn op de vruchtbaarheid van vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen?

Onderzoeksmethode

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werden 96 vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen geïncludeerd. Vrouwen ontvingen gedurende een periode van drie maanden dertig druppels Mastodyn of placebo. Mastodyn bevat Agnus castus D1, Caulophyllum thalictroides D4, Cyclamen europaeum D4, Ignatia amara D6, Iris versicolor D2 en Lilium tigrinum D3.

Belangrijkste resultaten

Een toename in de vruchtbaarheid werd vaker gevonden in de homeopathiegroep in vergelijking met de placebogroep (57,6% versus 36,0%, p = 0,069).

Conclusies en aanbeveling

Bij vrouwen met specifieke vruchtbaarheidsproblemen (secundaire amenorroe en luteale insufficiëntie) kan een behandeling met Mastodynon worden aanbevolen over een periode van drie tot zes maanden.

Bron

Gerhard I, Pateck A, Monga B, Blank A, Gorkow C (1998). Mastodynon bei weiblicher Sterilitat. Randomisierte, plazenbokontrollierte, klinische oppelblindstudie. [Mastodynon for female infertility. Randomised, placebo controlled, clinical double-blind study]. Forschende Komplementärmedizin; 5:272-278.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.