Onderzoek: Homeopathie bij spataderen

We bespreken een studie over homeopathie bij spataderen (Ernst 1990). Deze studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie hierbij. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van het complexe homeopathische middel Poikiven bij spataderen?

Onderzoeksmethode

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie met 61 deelnemers met spataderen werd uitgevoerd. De deelnemers werden ingedeeld in een homeopathiegroep en een placebogroep. Zowel het complexe homeopathische middel Poikiven als de placebo werden gegeven voor 24 dagen. Aan het begin van het onderzoek, na 12 dagen medicatie, en aan het einde van het onderzoek werden parameters geregistreerd die een indicatie geven voor de mate van verstoring van de bloedcirculatie, zoals beenvolume en kuitomtrek, en werden symptomen geregistreerd zoals krampen, jeuk, zware benen, pijn tijdens het staan en de noodzaak om de benen te verheffen.

Belangrijkste resultaten

De resultaten laten zien dat de veneuze vultijd in de actief behandelde groep met 44% is veranderd in de richting van normaal. Dit betekent dat het aderlijke (veneuze) bloed minder stagneert in de spatader, wat een teken is van een verbeterde bloedcirculatie. Het gemiddelde beenvolume is in deze groep significant meer gedaald, maar de kuitomvang is niet significant veranderd en de eigenschappen van het bloed zijn niet veranderd. Geen van de patiënten meldden bijwerkingen. De subjectieve klachten werden significant meer verlicht door Poikiven dan door placebo.

Conclusies en aanbeveling

Deze resultaten suggereren dat de homeopathische behandeling van spataderen met Poikiven haalbaar is.

Bron

Ernst E, Saradeth T, Resch KL (1990). Complementary treatment of varicose veins – a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Phlebology; 5:157–163.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content