Onderzoek: Homeopathie bij snurken

We bespreken een studie over homeopathie bij snurken (Lipman 1999). Deze studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie hierbij. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van een complex homeopathisch middel bij chronisch snurken?

Onderzoeksmethode

Honderd mensen met chronische snurkproblemen namen deel aan een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie om de veiligheid en effectiviteit van een homeopathisch middel als behandeling voor chronisch snurken te evalueren. Het doel was om na te gaan of een homeopathisch middel de incidentie en de intensiteit van het snurken kon beïnvloeden, en of het gebruik van een dergelijk product de kwaliteit van de slaap voor de snurker en zijn of haar slaapgenoot beïnvloedt. Het geteste product bevat de volgende stoffen: Nux vomica 4X & 6X, Belladonna 6X, Ephedra vulgaris 6X, Hydrastis canadensis 6X, Kali bichromicum 6X, Teucrium marum 6X en Histaminum hydrochloricum 12X.

Belangrijkste resultaten

Vergelijkingen tussen de twee groepen waren gebaseerd op de gemiddelde snurkscore die berekend werd op basis van de antwoorden in het snurkdagboek van de laatste vijf nachten. De gemiddelde score voor de placebogroep was 0,73 (SD = 0,94) wat aangeeft dat er geen significante verandering in het snurken is. Het gemiddelde voor de behandelingsgroep was 1,58 (SD = 1,20), wat neerkomt op een merkbare vermindering in het algemeen. Deze verschillen waren statistisch significant (p = 0,0009). Als in de globale beoordeling “verbetering” werd vergeleken met “geen verbetering”, werd bij 79,5% van de homeopathiegroep en 45,5% van de placebogroep een algemene verbetering in snurken geobserveerd (p = 0,0009). In de homeopathiegroep rapporteerde 61,4% een matige tot uitstekende verbetering tegenover 21,7% van de placebogroep (p = 0,0001).

Conclusies en aanbeveling

De homeopathische behandeling is aanzienlijk effectiever dan placebo. Er zijn geen bijwerkingen of intolerantie voor het product gemeld of geobserveerd.

Bron

Lipman D, Sexton G, Schlesser J (1999). A randomized double-blind placebo-controlled evaluation of the safety and efficacy of a natural over-the-counter (OTC) medication in the management of snoring. Sleep and Breathing; 3: 53-56.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde content