Spring naar content

Onderzoek: Homeopathie bij slijm in de luchtpijp

Onderzoek: Homeopathie bij slijm in de luchtpijp

We bespreken een studie over homeopathie bij slijm in de luchtpijp (Frass 2005). Deze studie biedt een aanwijzing voor de werkzaamheid van homeopathie bij deze situatie. Niveau van bewijs: II.

Onderzoeksvraag

Draderige, hardnekkige tracheale afscheidingen kunnen extubatie hinderen bij patiënten die van het beademingsapparaat worden gehaald. Deze prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie werd uitgevoerd om de invloed van sublinguaal toegediende kaliumdichromaat C30 op de hoeveelheid hardnekkige, draderige tracheale secreties bij ernstig zieke patiënten met een geschiedenis van tabaksgebruik en COPD te beoordelen.

Onderzoeksmethode

In deze studie kregen vijftig patiënten die spontaan ademden met een continue positieve luchtwegdruk, ofwel kaliumdichromaat C30-bolletjes (groep 1) of placebo (groep 2). Vijf korreltjes werden tweemaal daags met tussenpozen van twaalf uur toegediend. De hoeveelheid tracheale secreties op dag twee na het begin van het onderzoek, evenals de tijd voor succesvolle extubatie en de duur van het verblijf op de intensive care werden geregistreerd.

Belangrijkste resultaten

De hoeveelheid tracheale secreties werd aanzienlijk verminderd in groep 1 (p < 0,0001). Extubatie kon significant eerder worden uitgevoerd in groep 1 (p < 0,0001). Ook de verblijfsduur op de intensive care was significant korter in groep 1 (4,20 +/- 1,61 dagen vs. 7,68 +/- 3,60 dagen, p < 0,0001 [gemiddelde +/- SD]).

Conclusies en aanbeveling

Deze gegevens suggereren dat gepotentieerd (verdund en krachtig geschud) kaliumdichromaat kan helpen om de hoeveelheid draderige tracheale secreties bij COPD-patiënten te verminderen.

Bron

Frass M, Dielacher C, Linkesch M, Endler C, Muchitsch I, Schuster E, Kaye A (2005). Influence of potassium dichromate on tracheal secretions in critically ill patients. Chest; 127:936–941.

Niveau van bewijs: II

Niveaus I en II leveren het meest robuuste bewijs voor werkzaamheid van een behandeling of methode. Tot niveau II behoren onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep (RCT) en observationele studies met een groot effect. Eén placebo-gecontroleerde studie voor een bepaalde indicatie geeft daarbij een aanwijzing dat een bepaalde behandeling bij die aandoening effectief zou kunnen zijn. Bij enige tientallen uiteenlopende ziekten of aandoeningen zijn er aanwijzingen voor werkzaamheid van homeopathie. Deze onderzoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschriften en zijn gecontroleerd door experts.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.